Blog

  Koje informacije treba da znate o vašim klijentima

  blog

  Jedna od najvažnijih stvari za građenje odnosa sa klijentima jeste da znate sve važne informacije o njima. Koje su važne informacije? Sve one koje će vam omogućiti da im pružite vrijednost koja prevazilazi samo isporuku vašeg proizvoda ili usluge, te koje će vam olakšati prodaju novih proizvoda ili usluga kasnije, odnosno naplatu potraživanja.

  U  nastavku pogledajte neke od informacija koje su važne da znate o vašim klijentima:

  #1. E-mail

  Redovna poslovna komunikacije se i dalje obavlja najčešće mail-om, bez obzira na prisustvo velikog broja chat aplikacija. Međutim, mail možete koristiti i da šaljete Newsletter vaše kompanije, te informacije o specijalnim ponudama ili akcijama koje realizujete.

  #2. Kontakt osoba

  Dobro je da posjedujete informacije o osobi koju možete kontaktirati za različite stvari koje vam mogu trebati. Ovo je obično osoba koja vam može brzo dati informacije koje su vam potrebne a mogu se ticati broja telefona nekoga ko vam je potreban ili vas povezati sa pravom osobom vezano za temu o kojoj želite da razgovarate.

  #3. Donosioc odluke

  Suvišno je spominjati koliko je važno da imate informacije o tome ko je donosioc odluke vezano za proizvode ili usluge koje prodajete. Iskoristite ih da bi gradili odnos mnogo prije nego što vam može trebati zbog nečega.

  #4. Garant

  Bez obzira na to da li dajete vaše proizvode ili usluge na odloženo plaćanje ili na rate, važno je da znate, ukoliko postoji naravno, osoba ili druga firma koja je garant da će klijent ispuniti svoje obaveze.

  #5. Kreditni status

  Kada je u pitanju kasnija naplata potraživanja, važno je da znate kreditni status vašeg klijenta na osnovu koga kasnije možete doneti određene odluke. Bitno je prije nego što započnete saradnju, a i kasnije naravno, da znate da nije možda u blokadi, utužen od strane nekog drugog ili čak u stečaju.

  #6. Kreditni limit

  Očekivanja je uvijek važno razjasniti na početku, za sve stvari a posebno kada su finansije u pitanju. Obezbjeđivanje kreditnog limita za nekog klijenta može biti na neki način mjera povjerenja koja se izgradila i vrlo je važno da se međusobno poštuje. Zbog toga uvek treba da znate koliko iznosi kreditni limit za određenog klijenta, da li je blizu prekoračenja te da li je potrebno da preduzmete neke akcije.

  #7. Posebni cjenovnik

  Ukoliko imate specijalni odnos sa klijentom postoji mogućnost da mu možete obezbijediti specijalne cijeene za vaše proizvode ili usluge. Važno je da ne pogriješite i da mu ne pošaljete neke druge cijene, ili da cijene koje važe za njega ne pošaljete nekom drugom.

  U TiramISu ERP-u možete na jednom mjestu čuvati sve važne informacije o vašim klijentima. Pored prethodno navedenih stavki, možete unijeti još skoro 30 informacija o svakom klijentu koje će vam pomoći da izgradite bolje odnose.

  TiramISu ERP je moderan program za poslovanje koji sadrži sve module potrebne za uspješno upravljanje poslovnim procesima u jednoj kompaniji: veleprodaja, maloprodaja, finansije, servis, POS, ljudske resurse, proizvodnju.