Šifarnici

  • Unesite brendove i modele vozila kojima najčešće pružate vaše usluge
  • Unesite mjesta servisa kao na primer dizalice, bokseve i drugo
  • Grupišite dizalice po vrsti usluga koju pružate
  • Kreirajte karton vozila za sva vozila koja servisirate i imajte uvid u sve servise koji naknadno budu urađeni
  • Definišite boje koje određuju statuse realizacije naloga za servisiranje

  Nalog za servis vozila

  • Zakažite servis pomoću kalendara planiranja i definišite koji boks i u koje vrijeme (ako je vrijeme unaprijed poznato) će biti zauzet
  • Korigujte kalendar planiranja u slučaju potrebe, na primer klijent pomjeri termin jer ne može da dođe
  • Kreirajte nalog za servis vozila na osnovu podataka iz kalendara planiranja ili to učinite direktno kroz nalog za servis vozila
  • Evidentirajte rezervne djelove i usluge potrebne za servisiranje vozila
  • Pratite status realizacije servisa kao i osobe koje su zadužene za taj servis
  • Evidentirajte podatke o gumama ( proizvođač, dubina šare, oštećenje… ), koje se skladište ili se izdaju nakon skladištenja
  • Pratite status izdavanja i povrata na zalihe rezervnih djelova i guma od strane magacionera 
  • Napravite račun na POS-u ili u veleprodaji na osnovu naloga za servis

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA