Blog

  11 načina za unapređenje proizvodnje korišćenjem programa za poslovanje

  blog

  Praćenje proizvodnje je samo po sebi prilično veliki izazov. Ukoliko još želite da koristite program, potrebno je da se dobro pripremite i da znate koji vam je cilj, odnosno šta želite da postignete praćenjem proizvodnje.

  U nastavku pročitajte koje stvari, ukoliko uspijete da ih ispratite kroz program, mogu da vam pomognu da unaprijedite proizvdonju:

  #1. Definisanje šarže prilikom unosa materijala

  Prilikom unosa određenog materijala npr. lima u program, može se definisati šarža za taj materijal, tako da kasnije možete lako ispratiti koja je šarža korišćena prilikom izrade nekog proizvoda. Ovo vam može biti izuzetno korisno ukoliko se dogodi problem sa nekim gotovim proizvodom, da možete odmah vidjeti od koje je šarže lima napravljen taj proizvod, te ako postoji potreba ispratite ostale proizvode koji su napravljeni od iste šarže i preduprijedite eventualne probleme.

  #2. Uvid u stanje sirovina prilikom kreiranja naloga za proizvodnju

  U trenutku kreiranja naloga za proizvodnju korisno je da imate uvid u stanje sirovina potrebnih za datu proizvodnju. Ovo vam može biti korisno za plan proizvodnje jer na osnovu toga možete da planirate nabavku sirovina neophodnih za realizaciju planirane proizvodnje.

  #3. Definisanje minimalnih količina na lageru

  Definisanje minimalnih količina na lageru vam omogućava da na vrijeme planirate i realizujete nabavku, što posebno može biti korisno kod onih sirovina za koje je potrebno duže vreme da biste ih dobili od trenutka kada ste ih poručili.

  #4. Uvid u trenutno stanje realizacije naloga

  Korisno je da u svakom trenutku imate uvid u kompletnost ili nekompletnost naloga. Pored toga dobro je ukoliko možete dodavati različite statuse nalogu za proizvodnju, između ostalog da li je nalog trenutno u radu ili je kompletiran.

  #5. Definisanje normativa 

  Važno je da možete da definišete normative u sistemu. Normativ je spisak sirovina od kojih se sastoji odrđeni artikal. Kreiranjem normativa moći ćete jasno da navedete od čega se sastoji svaki proizvod, tako da i novi zaposleni koji dođu, odmah znaju od čega se sastoji određeni proizvod, kao i zaposleni koji prate proizvodnju znaće koje sirovine treba da pripreme da bi kreirali taj proizvod.

  #6. Automatsko povlačenje sirovina definisanih normativom

  Nalozi za proizvodnju treba da automatski povlače definisane normative, gdje se na taj način štedi vrijeme i u svakom trenutku se  ima uvid u potrebne količine sirovina za realizaciju naloga

  #7. Praćenje utrošene količine sirovina za realizaciju naloga

  Korisno  je da možete da pratite sva  trebovanja vezana za nalog, kao i kompletan utrošak materijala. Treba da možete da vidite koliko je za određeni nalog utrošeno više materijala nego što je planirano i da možete da ustanovite tačan uzrok.

  #8. Kreiranje plana proizvodnje

  Korisno je da  pravite plan proizvodnje u sistemu sa željenim terminima isporuke i željenim terminima za završetak međufaznih obrada i planirate nabavku sirovina i realizaciju isporuka.

  #9. Kreiranje otpremnice iz naloga za proizvodnju

  Kreiranje otpremnice direktno iz naloga za proizvodnju automatizuje i ubrzava čitavi proces.

  #10. Uvid u prethodnu saradnju sa kupcem

  U trenutku kreiranja ponude za određenog kupca korisno je da imate uvid u prethodne narudžbenice ovoga kupca, istoriju kupovina, način plaćanja i ostale informacije koje vam olakšavaju donošenje važnih poslovnih odluka.

  #11. Definisanje stvari vezano za pakovanje i isporuku

  Korisno je da u programu možete definisati određena transportna pakovanja, obim, kilažu, zapreminu, različita mjesta isporuke za istog kupca itd. i time olakšati planiranje isporuke.