Blog

    Asignacija

    Asignacija je izmirivanje obaveza putem upućivanja. Asignacija se vrši tako što dužnik uputi svoje obaveze na drugo lice koje će te obaveze izmiriti prema dobavljaču. Asignacijom se za razliku...

    Pročitaj više