eFaktura

  Započnite rad sa eFakturama

  Ono što treba da učinite je sledeće:

  Kreirajte eFakture u TiramISu ERP-u Dogovorite sastanak

  Registracija na eFakturama

  Prva registracija obveznika na eFakturama obavlja se isključivo Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (KES) ili Potpisom u klaudu Zakonskog zastupnika.

  Uslov je da Zakonski zastupnik ima otvoren profil na eUpravi odnosno na servisu za identifikaciju eID.gov.rs

  Dakle, prvi korak je otvaranje profila na eID.gov.rs

   

  I Otvaranje profila na eID.gov.rs

  Otvaranje profila i verifikacija se vrši na 3 načina ali su samo 2 načina dovoljno bezbedna i obavezna za pristup i rad na eFakturama.

   

  Načini logovanja su:

   

  ❌Korisničko ime i lozinka – nedovoljno za eFakture

  ✔️KES-om (Kvalifkovani elektronski sertfikat) – koji se nalazi na kartici/usb i koristi PIN ili

  ✔️Potpisom u klaudu (sa mobilnom aplikacijom Consent ID) jedan potpisnik upotreba samo na jednom mobilnom telefonu.

   

  Portalu eFakture pristupa se KES-om ili mobilnom aplikacijom (Potpis u klaudu). Možete imati obe opcije, što i preporučujemo.

   

  1. Sertfikaciona tela u Srbiji za izdavanje KES-a su:

  1. Javno preduzeće “Pošte Srbije”
  2. Privredna komora Srbije PKS
  3. MUP Srbijebesplatno na ličnim kartama sa čipom
  4. Halcom a.d.
  5. E-Smart Systems d.o.o

  Sve informacije su dostupne na sajtu svakog od pobrojanih i možete se informisati o cenama i dr.

   

  2. Mobilna aplikacija ConsentID

  Druga opcija pristupa je preko mobilne aplikacije ConsentID, tkz. Potpis u klaudu.

  Potpis u klaudu je takođe Kvalifikovani elektronski potpis ali nije na kartici/usb nego se verifikacija obavlja preko app na mobilnom telefonu.

  Potpis u klaudu se aktivira u zavisnosti od toga kako je otvoren profil (kako smo verifikovani) na eUpravi odnosno eID-u.

   

  II  Logovanje

  1. Logovanje sa KES-om – Potpis u klaudu se aktivira na samom portalu prateći uputstva.
  1. Logovanje sa Korisničkim imenom i Lozinkom – Potpis u klaudu se aktivira ličnim preuzimanjem parametara u određenim lokalnim samoupravama, poreskim upravama, poštama i filijalama Mobi i Sber banke. Mesta za preuzimanje možete pogledati ovde.

  Ovaj način logovanja važi za sve korisnike SEF-a bez obzira na ulogu koja im je dodeljena.

   

  Pogledajte vebinar Ministarstva finansija.

  Svi vebinari Ministarstva finansija u vezi eFaktura.

   

  III Uloge

  Prvu prijavu tj. REGISTRACIJU obavlja ZAKONSKI ZASTUPNIK sa svojim KES-om ili Potpisom u klaudu.

  Tom prilikom, automatski dobija i ulogu Administratora.

  U zavisnosti od organizacije i sistema rada, svaki obveznik za sebe dalje odlučuje koga će još ovlastiti i koju će mu ulogu dodeliti.

  Korisnici SEF-a mogu imati različite uloge:

  • Administrator – ima sva ovlašćenja (rad sa dokumentima, dodeljivanje uloga)
  • Korisnik – rad sa svim dokumentima
  • Korisnik za ulazne dokumente – rad sa ulaznim dokumentima
  • Korisnik za izlazne dokumente – rad sa izlaznim dokumentima
  • Revizor – samo uvid i preuzimanje dokumenata

  IV Ograničenja

  Svako lice koje dobije određena ovlašćena loguje se svojim KESom ili svojim Potpisom u klaudu.

  Jedan korisnik – Jedna e-mail adresa sa kojom se registruje/dodaje.

  Jedan korisnik – VIŠE Kompanija – ali samo jedna njegova mejl adresa.

  Jedan Zakonski zastupnik – VIŠE Kompanija – ali samo jedna mejl adresa.

  U okviru jedne Kompanije, jedan korisnik – jedna Uloga

  Svaki Korisnik (i Zakonski zastupnik) je i na eIDu i na eUpravi i na eFakturama sa svojim matičnim brojem i sa jednom svojom mejl adresom.

   

  V Rad na eFakturama

  Na portalu eFakture, između ostalog, obavlja se sledeće:

  1. Šalju se Izlazne fakture,
  2. Primaju se i odobravaju Ulazne fakture (od partnera koji se nalaze u SEF-u)
  3. Evidentiraju se ostala interna dokumenta koja sadrže PDV

  Korišćenje eFaktura može da se obavlja na sledeće načine:

  1. Ručni unos – direktno, svih dokumenata
  2. Dograđenim opcijama na postojećem korisničkom programu kroz koji se izrađuju fakture
  3. Nabavkom posebnog softvera – TiramISu ERP koji će premostiti tj. napraviti vezu između korisničkog programa i eFaktura.

  Faktura poslata kroz eFakture se smatra jedinim validnim dokumentom.

  Datumom slanja smatra se da je ista uručena, tj. da je nastala obaveza za PDV.

  Trenutno podržani provajderi eFakture u TiramISu ERP-u:

  Usaglasite obračun zarada sa programom “Evropa sad”

  X