eFaktura

  Započnite rad sa eFakturama

  Ono što treba da učinite je sledeće:

  Kreirajte eFakture u TiramISu ERP-u Dogovorite sastanak

  Registracija na eFakturama

  Prva registracija obveznika na eFakturama obavlja se isključivo Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (KES) ili Potpisom u klaudu Zakonskog zastupnika.

  Uslov je da Zakonski zastupnik ima otvoren profil na eUpravi odnosno na servisu za identifikaciju eID.gov.rs

  Dakle, prvi korak je otvaranje profila na eID.gov.rs

   

  I Otvaranje profila na eID.gov.rs

  Otvaranje profila i verifikacija se vrši na 3 načina ali su samo 2 načina dovoljno bezbedna i obavezna za pristup i rad na eFakturama.

   

  Načini logovanja su:

   

  ❌Korisničko ime i lozinka – nedovoljno za eFakture

  ✔️KES-om (Kvalifkovani elektronski sertfikat) – koji se nalazi na kartici/usb i koristi PIN ili

  ✔️Potpisom u klaudu (sa mobilnom aplikacijom Consent ID) jedan potpisnik upotreba samo na jednom mobilnom telefonu.

   

  Portalu eFakture pristupa se KES-om ili mobilnom aplikacijom (Potpis u klaudu). Možete imati obe opcije, što i preporučujemo.

   

  1. Sertfikaciona tela u Srbiji za izdavanje KES-a su:

  1. Javno preduzeće “Pošte Srbije”
  2. Privredna komora Srbije PKS
  3. MUP Srbijebesplatno na ličnim kartama sa čipom
  4. Halcom a.d.
  5. E-Smart Systems d.o.o

  Sve informacije su dostupne na sajtu svakog od pobrojanih i možete se informisati o cenama i dr.

   

  2. Mobilna aplikacija ConsentID

  Druga opcija pristupa je preko mobilne aplikacije ConsentID, tkz. Potpis u klaudu.

  Potpis u klaudu je takođe Kvalifikovani elektronski potpis ali nije na kartici/usb nego se verifikacija obavlja preko app na mobilnom telefonu.

  Potpis u klaudu se aktivira u zavisnosti od toga kako je otvoren profil (kako smo verifikovani) na eUpravi odnosno eID-u.

   

  II  Logovanje

  1. Logovanje sa KES-om – Potpis u klaudu se aktivira na samom portalu prateći uputstva.
  1. Logovanje sa Korisničkim imenom i Lozinkom – Potpis u klaudu se aktivira ličnim preuzimanjem parametara u određenim lokalnim samoupravama, poreskim upravama, poštama i filijalama Mobi i Sber banke. Mesta za preuzimanje možete pogledati ovde.

  Ovaj način logovanja važi za sve korisnike SEF-a bez obzira na ulogu koja im je dodeljena.

   

  Pogledajte vebinar Ministarstva finansija.

  Svi vebinari Ministarstva finansija u vezi eFaktura.

   

  III Uloge

  Prvu prijavu tj. REGISTRACIJU obavlja ZAKONSKI ZASTUPNIK sa svojim KES-om ili Potpisom u klaudu.

  Tom prilikom, automatski dobija i ulogu Administratora.

  U zavisnosti od organizacije i sistema rada, svaki obveznik za sebe dalje odlučuje koga će još ovlastiti i koju će mu ulogu dodeliti.

  Korisnici SEF-a mogu imati različite uloge:

  • Administrator – ima sva ovlašćenja (rad sa dokumentima, dodeljivanje uloga)
  • Korisnik – rad sa svim dokumentima
  • Korisnik za ulazne dokumente – rad sa ulaznim dokumentima
  • Korisnik za izlazne dokumente – rad sa izlaznim dokumentima
  • Revizor – samo uvid i preuzimanje dokumenata

  IV Ograničenja

  Svako lice koje dobije određena ovlašćena loguje se svojim KESom ili svojim Potpisom u klaudu.

  Jedan korisnik – Jedna e-mail adresa sa kojom se registruje/dodaje.

  Jedan korisnik – VIŠE Kompanija – ali samo jedna njegova mejl adresa.

  Jedan Zakonski zastupnik – VIŠE Kompanija – ali samo jedna mejl adresa.

  U okviru jedne Kompanije, jedan korisnik – jedna Uloga

  Svaki Korisnik (i Zakonski zastupnik) je i na eIDu i na eUpravi i na eFakturama sa svojim matičnim brojem i sa jednom svojom mejl adresom.

   

  V Rad sa eFakturama

  TiramisuERP.com je jednostavan softver za kreiranje eRačuna.

  Važno je da ne posmatrate eFakture kao obavezu koju je nametnula država, nego kao potrebu da unapredite svoje poslovanje. Sa TiramisuERP-om možete da:

  1. kreirate šifarnik kupaca i dobavljača sa velikim brojem kontakt informacija i atributa koji će Vam služiti za izveštavanje
  2. Kategorišete usluge i artikle koje ćete fakturisati kako biste imali kvalitetne i upotrebljive izveštaje o prodaji.
  3. Kreirate eFakture za manje od 1 min.
  4. Biling – automatizujete periodično izdavanje faktura kreirajući ugovor za usluge. Fakture će se same izdavati u predviđenom periodu, prijavljivati na SEF-u i slati na email Vašim klijentima.
  5. Fakture se automatski prijavljuju na SEF portal
  6. SEF status faktura se automatski ažurira u okviru TiramisuERP-a tako da apsolutno nema potrebe da se prijavljujete na SEF portal i tamo proveravate status Vaših faktura.
  7. Ukoliko kupac eventualno odbije da prihvati fakturu dobićete automatsku notifikaciju

  Specijalni benefit:

  TiramisuERP je ujedno i platforma za digitalnu transformaciju računovodstva. Pogledajte detaljno na digitalniracunovodja.com

  Faktura poslata kroz eFakture se smatra jedinim validnim dokumentom.

  Datumom slanja smatra se da je ista uručena, tj. da je nastala obaveza za PDV.