Elektronska fiskalizacija u Crnoj Gori – Šta je važno znati

  Niste sigurni na koji način treba da se pripremite za predstojeću elektronsku fiskalizaciju u Crnoj Gori?

   

  TiramISu ERP vam omogućava da na jednostavan način

  fiskalizujete sve vaše račune i uskladite poslovanje sa

  novim zakonom o elektronskoj fiskalizaciji.

  Šta znači elektronska fiskalizacija

  Prema novim pravilima, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

  Fiskalizacija znači da se svi izdati računi, kako gotovinski tako i bezgotovinski, evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši fiskalnim servisom koji je odgovoran za komunikaciju između poreskih obveznika, koji izdaju račune i Poreske uprave, koja obrađuje primljene poruke.

  Koje korake treba da realizujete da bi spremni dočekali elektronsku fiskalizaciju?

  1. Internet konekcija

  Kako bi se svaki račun fiskalizovao potrebno je obezbijediti stalnu Internet konekciju koja će omogućiti komunikaciju sa serverima poreske uprave.

  2. Prijava

  Obveznik elektronske fiskalizacije dužan je da registruje svaki poslovni prostor  u kome obavlja djelatnost kao i operatora koji će raditi.

  3. Elektronski sertifikat

  Kako bi realizovao fiskalizaciju računa obveznik je dužan da obezbijedi elektronski sertifikat koji obezbjeđuju ovlašćene kompanije Pošta Crne Gore i Core IT.

  4. Oprema

  Uređaj za fiskalizaciju može biti bilo koji računar (desktop, notebook), tablet računar ili čak mobilni telefon kao i pos printer, printer ili neka druga oprema.

  5. Programsko rešenje

  Da biste fiskalizovali vaše račune potrebno je da imate određeno programsko rješenje.

   

  Više o svemu ovome možete pročitati u vodiču koji možete preuzeti ispod.

  Ako želite da za svega nekoliko minuta saznate šta je sve potrebno da uradite da biste spremni dočekali elektronsku fiskalizaciju, preuzmite naš besplatni vodič o elektronskoj fiskalizaciji.

  U protekla dva mjeseca dobili smo dosta pitanja vezano za elektronsku fiskalizaciju. Jedan dio pitanja smo dobili od učesnika naših webinara, a drugi dio od postojećih klijenata, kao i ljudi koji su se interesovali za fiskalizaciju.

  U nastavku možete pronaći naše odgovore na često postavljena pitanja, a ukoliko želite možete pogledati i odgovore koje je dala poreska uprava. I jedni i drugi odgovori su vam brzo dostupni klikom na dugme ispod.

  Pogledajte neki od naših webinara i za manje od sat vremena saznajte sve važne informacije vezano za fiskalizaciju.

   

  Koje su obaveze poreskih obveznika

  Poreskih obveznici treba da:

  Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da poseduju elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

  Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa PU, što će zahtijevati njihovu promjenu ili nadogradnju.

  Novi kodovi koji se uvode

  Pored nove opreme, poreski obveznici će svakodnevno koristiti 2 koda za komunikaciju sa poreskom upravom:

  Tehnički gledano, svaki poreski obveznik će dobiti Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF). IKOF poreskog obveznika je alfanumerički kod kojim se potvrđuje veza između poreskog obveznika (koji je obavezan da izdaje račun) i izdatog računa.

  IKOF kreira softversko rješenje poreskog obveznika koje se koristi za izdavanje računa i predstavlja obavezni element svakog izdatog računa i kao takav se dostavlja Poreskoj upravi zajedno sa ostalim obaveznim elementima računa.

  Drugi bitan kod je jedinstveni Identifikacioni kod računa (JIKR). Prilikom izdavanja svakog računa, poreski obveznik elektronski potpisuje elemente računa i dostavlja ih sistemu za fiskalizaciju putem uspostavljene elektronske veze.

  Kako će sve da funkcioniše

  Sve će da funkcioniše na sledeći način:

  Slanje poruke prema serverima PU:

  Proces razmjene podataka počinje kada operator treba da na elektronskom naplatnom uređaju (ENU) izda račun klijentu. Nakon što operator popuni sve elemente računa (stavke računa, cijena, PDV) i na osnovu toga izračunava Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF) u skladu sa algoritmom opisanim u Pravilniku o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa.

  Poslije toga, on priprema XML poruku sa zahtjevom i elektronski potpisuje pomoću privatnog ključa aplikacionog certifikata koji je registrovani davalac usluge (CA) izdao poreskom obvezniku za potrebe fiskalizacije. Potom se pokreće komunikacija i certifikatom servera se identifikuje server Poreske uprave.

  Primanje poruke od servera PU:

  Sistem Poreske uprave dobija potpisanu XML poruku i verifikuje digitalni potpis i strukturu XML poruke. Ako je poruka prošla validaciju, pohranjuje se u bazi podataka fiskalizovanih računa (kao podatak i poruka u punom XML formatu).

  Kada se XML poruka pohrani, Centralni informacioni sistem Poreske uprave (CIS) kroz fiskalni servis kreira odgovor sa jedinstvenim identifikacionim kodom računa (JIKR). Odgovor se potpisuje digitalnim certifikatom Poreske uprave i šalje elektronskom naplatnom uređaju (ENU) poreskog obveznika. Nakon što ENU dobije odgovor Poreske uprave, poreski obveznik je dužan da odmah odštampa gotovinski račun sa JIKR dobijenim od Poreske uprave i da odštampani račun preda ili dostavi klijentu.

  Odgovori na pitanja koja ste nam vi postavili u posljednjih mjesec dana

  Prethodnih nekoliko nedjelja smo dobili dosta pitanja vezano za predstojeću elektronsku fiskalizaciju u Crnoj Gori.

   

  Naša je želja da sve informacije koje su bitne za ovaj proces budu dostupne svim privrednicima u Crnoj Gori.

   

  U nastavku možete da pročitate odgovore na najčešće postavljena pitanja.

   

  Ova stranica će se redovno ažurirati u skladu sa informacijama koje budemo dobijali, te odlukama PU.

   

  Ukoliko vi imate neko pitanje na koje niste pronašli odgovor na ovoj stranici, molimo vas da popunite formu ispod i dostavite nam pitanje, a mi ćemo se potruditi da obezbijedimo odgovor u najkraćem vremenskom roku.

  Pitanje: Loša internet veza?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Biće potrebno da internet konekcija bude stabilna. Pogotovo u prometnim objektima sa dosta računa. Mi ćemo tehničkim rješenjima pokušati ublažiti potencijalne probleme. Internet je u CG na jako dobrom nivou po pitanju pokrivenosti i stabilnosti. Naravno, da postoji zavučenih lokacija, djelova poslovnih objekata sa lošim internetom, ali i za to postoje tehnička rješenja. Svakako je na raspolaganju 48h za fiskalizaciju računa koji zbog problema sa Internetom nisu bili fiskalizovani.

  Pitanje: Obzirom da smo uslužna djelatnost koja vrši naplatu isključivo žiralno, dakle nemamo fisklalni printer, a fakture pravimo u excelu (to je neki obim od max 5 faktura mjesečno), šta sve treba da obezbijedimo da bi zadovoljili predstojeću fiskalizaciju?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Moraćete početi da koristite neki softver koji će biti u prilici da fiskalizuje Vaše račune. Ipak, u eri digitalnog svijeta, iskoristite priliku za digitalnu transformaciju Vaših poslovnih procesa. TiramisuERP će ponuditi besplatno korišćenje softvera za fakturisanje do 5 faktura mjesečno, tako da ovi biznisi ne moraju da brinu da će imati neke dodatne troškove.

  Pitanje: Uvezivanje bezgotovinskih faktura?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

   

  Sada će morati da se fiskalizuju. I dalje ćete fakture moći da štampate na A4 laserskim ili inkjet štampačima koje ste i do sada koristili samo što će u procesu prilagođavanja Vašeg softvera na fakturama morati da se pojavi i QR kod, kao potvrda uspješne fiskalizacije.

  Pitanje: Trošak kupovine novog softvera?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ovo zavisi od Vaših potreba za softverom. Kao informatičar, predložio bih preduzećima da ovu elektronsku fiskalizaciju iskoriste za digitalnu transformaciju svojih poslovnih procesa. Kako ne bismo uticali značajno na budžete kompanija TiramisuERP će obezbijediti pakete za module neophodne za fakturisanje roba i usluga na principu mjesečne pretplate od 15€ mjesečno pa dalje u zavisnosti od funkcionalnosti koje krajnji korisnik želi da ima.

  Pitanje: Na primjer: kad se kupi sva oprema, softverski sertifikat, aparat za elektonsku naplatu ko ce sve to da poveze sa Poreskom upravom?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Morate se obratiti nekoj kompaniji koja nudi softversko rješenje … na primjer nama. Dobićete TiramisuERP program za upravljanje preduzećem.

  Pitanje: Gdje da nabavimo odgovarajući naplatni uredjaj, da li je "soft sertifikat" sertifikat Pošte "elektronski potpis" ili još nisu krenuli da izdaju potrebni sertifikat koji će se koristiti za ove svrhe?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Soft sertifikate će izdavati Pošta CG i jedna privatna kompanija Core IT. Još uvijek nisu počeli sa izdavanjem sertifikata. Znamo da će sertifikat kod Pošte koštati 30€ po pravnom licu. Dovoljan je jedan sertifikat za pravno lice, a ne po jedan za svako prodajno mjesto. Morate sami zatražiti i preuzeti sertifikat od Pošte, a nakon toga sami ga unijeti u program na odgovarajuću lokaciju na osnovu uputstva koje budete dobili od isporučioca programa, ili ga morate dati u povjerenju programerima da ga smjete u program kako bi mogao da ga koristi za potpisivanje dokumenata koji se fiskalizuju.

  Pitanje: Procedura povrata proizvoda od kupca, a račun je kucan na fiskalnoj kasi?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Pitanje nad svim pitanjima. Uglavnom nova fiskalizacija ne uvodi neke logičke promjene nego što je bilo do sada … svaki izdat račun je morao biti fiskalizovan, a svaki bezgotovinski račun izdat nekom partneru morao je odgovarati ulaznom računu koji je proknjižen kod partnera. Međutim, povrati su do sada bili fleksibilni, a pogotovo u veleprodajama. Bili ste u prilici da imate slobodni povrat robe praćen knjižnim odobrenjem za robu. Po aktuelnim odgovorima od strane Poreske uprave knjižna odobrenja neće biti predmet fiskalizacije. Međutim, ako je povrat iniciran zbog zamjene robe ili ispravke greške neophodno je sprovesti proceduru korektivnog računa koji mora biti u potpunosti storniran (poslat PU informacija o korektivnom računu) i evidentiran novi ispravljeni račun koji mora imati referencu na inicijalni račun koji je bio predmet korekcije. Programi za poslovanje treba da vode računa o ovim tehnikalijama, a da Vama kao korisnicima obezbijede proces na koji ste i do sada navikli.

  Pitanje: Da li moramo da kupujemo nove kase? Sta cemo sa starima? Sta kad nemamo internet vezu? Ako pogriješimo račun u kucanju ( što se dešava), kako možemo to da riješimo?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Fiskalne kase se neće više koristiti jer neće moći da obezbijede komunikaciju sa PU, a i nisu tehnički opremljene mogućnošću štampanja QR koda koji je obavezan. Fiskalni printeri će možda moći da se koriste nakon defiskalizacije što zavisi od tehničke mogućnosti samog fiskalnog printera to jest od tehničke mogućnosti da štampaju QR kod. Potrebno je da to na vrijeme provjerite kod prodavca fiskalnog štampača. Cijena običnog termalnog štampača koji je u mogućnosti da štampa QR kod i izdaje račune slične sadašnjim fiskalnim računima biće oko 150€ +PDV po uređaju.

  Pitanje: Moje pitanje glasi - Hoće li moći knjigovodstvene agencije da putem tokena na koji vec imaju ovlašćenja fiskalizovati račune za klijente?- Naravno samo za usluge jer pretpostavljam da za maloprodaje to neće moći sigurno...

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Neće moći. Moraće da koriste kvalifikovani digitalni pečat. Jedino preduzetnici čiji se biznis vodi na fizičko lice, to jest njihov PIB je u stvari njihov JMBG moći će da koriste kvalifikovani digitalni potpis.
  Po zvaničnom odgovoru Poreske uprave:
  “Za situacije u kojima bezgotovinske račune u ime obveznika fiskalizacije izdaje njegov zastupnik, kojega je on ovlastio, na primjer knjigovodstvena agencija, pri fiskaliziranju takvih računa obavezno je korišćenje digitalnog certifikata koji je izdat na poreskog obveznika koji sadrži njegov PIB, čak i kada postupak fiskalizacije obavlja zastupnik”, navodi se u dokumentu Funkcionalna specifikacija.
  To će, kako je objašnjeno, značajno smanjiti troškove privrednicima, naročito malim, koji rade bezgotovinski. Njima, takođe, nije potrebna ni internet konekcija.
  Oni treba da nabave certifikate, a njihov knjigovođa softver, koji za sve klijente obavlja fiskalizaciju faktura.
  Poreski obveznici koji posluju bezgotovinski su obično manja preduzeća koja nemaju svoje knjigovodstvene sisteme.

  Pitanje: Ispravka računa (koja neće biti moguća kao do sada) će biti moguća , pretpostavljam, samo kroz storniranje. Da li će veći broj storno računa predstavljati problem administrativno i vremenski?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  To zavisi od softverskog rješenja. TiramisuERP posjeduje opcije kopitanja dokumenta nakon storniranja u cilju što bržeg kreiranja novog. Dakle, ako imate račun sa 20 stavki i napravili ste grešku nakon fiskalizacije, moćićete da inicirate storniranje računa, to jest korekciju računa, uz prepis svih stavki na novi račun koji je ipravka pogrešnog računa, tako da će dodatno vrijeme zahtijevati samo korekcija te pogrešne stavke ili par stavki.

  Pitanje: Šta se dešava sa povratima od kupaca i knjižnim odobrenjima koja se izdaju za povučenu robu i Finansijska odobrenja koja se izdaju na osnovu nekih ugovorenih uslova?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Po aktuelnim tumačenjima od strane PU knjižna odobrenja, a i sama finansijska odobrenja neće biti predmet fiskalizacije.

  Pitanje: Da li firma koja ima do 5 zaposlenih, prosječno 1 fakturu mjesečno, do 5000,00 evra najviše je faktura, moraju da imaju program tj. tehniku za dati fiskalizaciju, ili se firma moze svrstati u one gdje moze preko sajta Poreske uprave da odrade fakturu?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Može se svrstati u ono koje će preko sajta fiskalizovati svoje račune, međutim, TiramisuERP će ponuditi besplatno korišćenje on-line programa za fakturisanje do 5 faktura mjesečno koji će u potpunosti omogućavati fiskalizaciju računa.

  Pitanje: Da li zavisi (za dati program fiskalizaciju) ako računovodstvo vodi posebno neka agencija ili u sklopu firme?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ukoliko Vam računovodstvena agencija vodi finansije, Vi ste u obavezi da obezbijedite digitalni certifikat i dostavite ga agenciji. Računovodstvena agencija će morati imati/obezbijediti softver i dalje će voditi računovodstvo za Vas.

  Pitanje: Koliko vremena iziskuje da se odradi, da li se radi prenos podataka elektronskim putem svakog dana, da li se mogu ispraviti greske ukoliko do istih dodje?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Elektronska fiskalizacija računa bi trebalo da se obavi u trenutku kreiranja računa. Za gotovinska plaćanja je to i uslovljeno upravo u roku od 2s od kreiranja računa, za bezgotovinska plaćanja ostavljena je mogućnost fiskalizacije u roku od 48h od kreiranja računa. Međutim, ako račun nije fiskalizovan u trenutku ovjere/knjiženja računa u Vašoj kompaniji, na računu koji će dobiti Vaš kupac postojaće QR kod iz kojeg će se znati da račun nije fiskalizovan još uvijek. Naravno, vi imate 48h na raspolaganju ali marketinški, prema Vašim kupcima, nije lijepo da oni sumnjaju da Vaš račun neće biti nikad fiskalizovan i da moraju da to provjeravaju u naredna 2 dana.

  Pitanje: Kako će odgovoriti zahtjevima fiskalizacije klijenti koji nemaju fiskalnu kasu a mi kao knjigovodstvena agencija knjižimo izlazne račune iz worda, excela?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ako agencije vrše uslužno fakturisanje u ime i za račun klijenta moraće da prilagode svoje softversko rješenje na isti način kao i privrednici. Po zvaničnom odgovoru Poreske uprave:
  “Za situacije u kojima bezgotovinske račune u ime obveznika fiskalizacije izdaje njegov zastupnik, kojega je on ovlastio, na primjer knjigovodstvena agencija, pri fiskaliziranju takvih računa obavezno je korišćenje digitalnog certifikata koji je izdat na poreskog obveznika koji sadrži njegov PIB, čak i kada postupak fiskalizacije obavlja zastupnik”, navodi se u dokumentu Funkcionalna specifikacija.
  To će, kako je objašnjeno, značajno smanjiti troškove privrednicima, naročito malim, koji rade bezgotovinski. Njima, takođe, nije potrebna ni internet konekcija.
  Oni treba da nabave certifikate, a njihov knjigovođa softver, koji za sve klijente obavlja fiskalizaciju faktura.
  Poreski obveznici koji posluju bezgotovinski su obično manja preduzeća koja nemaju svoje knjigovodstvene sisteme.

  Pitanje: Izbor softvera koji će na naš već postojeći ERP sistem odraditi neki web servis za e fisklalizaciju naših bezgotovinskih računa.

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  TiramisuERP je već u pregovorima sa nekim velikim poreskim obveznicima koji imaju glomazna i skupa softverska rješenja oko realizacije projekta integracije informacionih sistema u cilju omogućavanja fiskalizacije gotovinskih i bezgotovinskih računa. Dakle, i to je moguće … ne morate ulagati ogromne sume novca u prepravke glomaznih rješenja poput SAP ili Microsoft Navision … moguće je napraviti integraciju koja će obezbijediti fiskalizaciju

  Pitanje: Ja sam preduzetnik, prvi put se susrećem sa tim i sve u vezi sa el. fiskalizacijom nejasno: sta ona predstavlja, izdavanje računa, faktura...?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Stvar je veoma jasna. Potrebno je da fiskalizujete svaki račun. Ako sada imate fiskalnu kasu, sada ćete morati imati neki softver za kucanje računa na postojećem računaru, laptopu, tabletu ili čak i telefonu na kome ćete kucati račune za usluge, robu i sl. TiramisuERP će ponuditi prilagođen paket za male korisnike.

  Pitanje: Pravni aspekti i zakonska regulativa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Sve je dokumentovano u zakonskoj regulativi: ZAKON o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, Pravilnici kojima se bliže uređuju odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga objavljeni u Službenom listu Crne Gore; Pravilnik o postupku izdavanja i postupku obnavljanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost; Pravilnik za izdavanje certifikacija;

  Pitanje: Nedovoljno znanje o elektronskoj fiskalizaciji ili eventualna ulaganja vezana za isto?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Sve imate na sajtu PU (Poreske uprave) https://poreskauprava.gov.me/vijesti/232806/Sve-o-ELEKTRONSKOJ-FISKALIZACIJI-na-jednom-mjestu.html kao i na našem sajtu https://tiramisuerp.com/elektronska-fiskalizacija-u-crnoj-gori-sta-je-vazno-znati/

  Pitanje: Pouzdanost softvera i servisa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svaki proizvođač softvera, kao i održavalac softvera moraju biti registrovani u CRPS-u Crne Gore. U testnom periodu moraju testirati softver i ukoliko zadovolje mogu se pojaviti kao proizvođač softvera. PU ima svoje servise i softver, tako da je kompletan proces pouzdan, tačan i precizan do kraja.

  Pitanje: Fiskalizacija računa iz worda, excela, pdfa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Moraćete početi da koristite neki softver koji će biti u prilici da fiskalizuje Vaše račune. Ipak, u eri digitalnog svijeta, iskoristite priliku za digitalnu transformaciju Vaših poslovnih procesa. TiramisuERP će ponuditi besplatno korišćenje softvera za fakturisanje do 5 faktura mjesečno, tako da ovi biznisi ne moraju da brinu da će imati neke dodatne troškove.

  Pitanje: Da li se jedan elektronski potpis koristi i za gotovinska i za bezgotovinska plaćanja?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Za sve oblike fiskalizacije koristiće se kvalifikovani elektronski pečat kojim se potpisuje XML poruka sa sadržajem računa koja se šalje poreskoj upravi.

  Pitanje: Da li se fiskalizuju ostala izlazna dokumenata (povrat robe, avansna faktura, finansijsko zaduženje, finansijsko odobrenje, manjak po popisu, rashod, faktura za prodatu opremu)?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Sve što su do sada bile fakture za bezgotovinska plaćanja ili fiskalni računi u maloprodajama podliježe fiskalizaciji. Takođe i avansna faktura podliježe fiskalizaciji. Korekcije računa, to jest zamjena robe i sl. podliježe fiskalizaciji. Knjižna odobranje, finansijska odobrenja ne podliježu fiskalizaciji. U dokumentaciji koju je objavila Poreska uprava, jasno je navedeno šta je sve sad predmet fiskalizacije.

  Pitanje: Da li knjigovođe malih firmi moraju da prilagode svoj program za knjigovodstvo predstojećoj elektronskoj fiskalizaciji?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ako vrše uslužno fakturisanje u ime i za račun klijenta moraće da prilagode svoje softversko rješenje na isti način kao i privrednici. Po zvaničnom odgovoru Poreske uprave:
  “Za situacije u kojima bezgotovinske račune u ime obveznika fiskalizacije izdaje njegov zastupnik, kojega je on ovlastio, na primjer knjigovodstvena agencija, pri fiskaliziranju takvih računa obavezno je korišćenje digitalnog certifikata koji je izdat na poreskog obveznika koji sadrži njegov PIB, čak i kada postupak fiskalizacije obavlja zastupnik”, navodi se u dokumentu Funkcionalna specifikacija.
  To će, kako je objašnjeno, značajno smanjiti troškove privrednicima, naročito malim, koji rade bezgotovinski. Njima, takođe, nije potrebna ni internet konekcija.
  Oni treba da nabave certifikate, a njihov knjigovođa softver, koji za sve klijente obavlja fiskalizaciju faktura.
  Poreski obveznici koji posluju bezgotovinski su obično manja preduzeća koja nemaju svoje knjigovodstvene sisteme.

  Pitanje: Koja će ulaganja jedna firma imati kako bi bila spremna za predstojeću elektronsku fiskalizaciju (nova kasa i slično)?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ako je firmi potrebno kompletno novo prodajno mjesto onda će joj biti potreban POS uređaj. To može da bude “all in one” uređaj sa računarom i monitorom osjetljivim na dodir i termalnim štampačem u jedno, ali ukoliko to Vaš biznis dozvoljava to može da bude i obični računar, čak i tablet računar. Uskoro ćete od nas dobiti predloge paketa koji će uključivati i softver i opremu. Za male korisnike, kao što su bili korisnici običnih kasa sa tipkama potrudićemo se da obezbijedimo mjesečnu pretplatu u visini od 15€ po kasi za softver i 30 do 50€ mjesečno za opremu. Ukoliko već posjedujete bilo kakav računar ili tablet koji možete da koristite potrebno je da nabavite samo termalni štampač u vrijednosti od oko 150€ + PDV

  Pitanje: Da li moram imati novu vrstu digitalnog certifikata i koja je procedura za to, obzirom da kao vlasnik racunovodstvene agencije posjedujem već dva na moje ime i ako da, da li i dalje da koristim postojeće za iste potrebe a eventualni novi za slanje faktura?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Moraćete, za sve klijente u čije ime vi kreirate fakture, da imate kvalifikovani digitalni pečat. Takođe, i knjigovodstvena agencija je u obavezi da izdaje račune za svoje usluge koji će sada morati biti predmet fiskalizacije. Za taj posao morate obezbijediti soft digitalni certifikat za fiskalizaciju.

  Pitanje: Da li Fakturna služba treba da bude registrovana kao posebno prodajno mjesto?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  NE. za bezgotovinska plaćanja neće biti potrebno registrovati ENU. Registracija preduzeća kao obveznika fiskalizacije je sasvim dovoljna putem portala poreske uprave koji će biti na raspolaganju.

  Pitanje: Da li je u fazi razvoja i testiranja softvera moguće da proizvođač softvera iz inostranstva (Srbija) koristi sertifikat koji ima u Srbiji?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ovo je pitanje za Poresku upravu. Mišljenja smo da se mora koristiti sertifikat ovlašćenog CA iz Crne Gore jer će CIS Poreske uprave prihvatati samo te sertifikate. Ne bi bilo smisla testirati nešto sa okruženjem koje nije isto kao i produkcono okruženje. Taj sertifikat će se i dalje koristiti i u produkcionom korišćenju.

  Pitanje: Da li je u fazi testiranja neophodno da se proizvođač softvera registruje u CRPS ili je dovoljno da se na testnom SEP poralu prijavi kao obveznik fiskalizacije?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ovo je pitanje za Poresku upravu.

  Pitanje: Da li će se u restoranima fiskalizovati svaki pojedinačni artikal koji se gostu stavi sto?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svaki pojedinačni “order” ili “company card” … to su sve narudžbe gosta koje moraju biti fiskalizovane sa načinom plaćanja “order”. Na kraju, kada se zaključuje račun kreira se sumarni račun koji se fiskalizuje sa odgovarajućim načinom plaćanja i u njemu se kao reference navode svi računi koje on objedinjuje. Svi orderi koji su se desili ne storniraju se. Odgovor ranije dobijen direktno od Poreske uprave

  Pitanje: Da li će se trenutno fiskalizovati usluge hotelskom gostu koji ne plaća dnevno nego kad odlazi iz hotela (računi zaključeni "na sobu")?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svaki pojedinačni “order” ili “company card” … to su sve narudžbe gosta koje moraju biti fiskalizovane sa načinom plaćanja “order”. Na kraju, kada se zaključuje račun kreira se sumarni račun koji se fiskalizuje sa odgovarajućim načinom plaćanja i u njemu se kao reference navode svi računi koje on objedinjuje. Svi orderi koji su se desili ne storniraju se. Odgovor ranije dobijen direktno od Poreske uprave.

  Pitanje: Kako će se u fiskalni sistem unijeti naknadno (na primjer kod hotelskih gostiju) odobreni popusti?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ovo pitanje mora biti postavljeno Poreskoj upravi, ali prema tehničkoj dokumentaciji popust će se prijaviti u sumarnom računu bez potrebe da se koriguju pojedinačne narudžbe.

  Pitanje: Koja je oprema neophodna da bi se proces fiskalizacije obavio? Da li se mogu koristiti postojeći računari, i koju konfiguraciju mora imati računar?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  U suštini, postojeća oprema će moći da se koristi. Za gotovinska plaćanja biće potrebno da nabavite mali termalni štampač (oko 150€ + PDV), eventualno računar, POS računar ili tablet ukoliko ste ranije imali fiskalnu kasu. Za bezgotovinske fakture (veleprodaje, fakturisanje usluga) vjerovatno će odgovarati sva postojeća oprema (računar, laserski štampač). Ukoliko ste račune štampali na matričnim EPSON ili sličnim štampačima u buduće će morati da se koriste LASERSKI štampači zbog štampe QR koda koja nije moguća na matričnim štampačima.

  Pitanje: Da li će obveznici fiskalizacije biti i lica koja ostvaruju prihod, a nisu u obavezi da izdaju račun? (npr fizička lica koja ostvaruju prihod od zakupa, a nisu obveznici PDV-a)

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svakako, ovo su pitanja za Poresku upravu, međutim iz nekog iskustva, prihod od zakupa se oporezuje na principu oporezivanja ličnih dohodaka, to jest ne na principu PDV-a, a samim tim to i nije predmet fiskalizacije.

  Pitanje: Dio stranog drustva od svoje matične firme ima priliv/koji nije prihod/ koji se koristi za pokrivanje fiksnih troškova tog DSD-a. Da li ovi prilivi podliježu fiskalizaciji?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svakako, ovo su pitanja za Poresku upravu, međutim iz nekog ličnog iskustva i tumačenja uputstava za pristup sistemu fiskalizacije cijenimo da se fiskalizuju samo RAČUNI. Sve za šta danas, prije elektronske fiskalizacije, nije bilo potrebno izdavati račun nije predmet fiskalizacije.

  Pitanje: Da li pravna lica za postupak fiskalizacije računa mogu koristiti novu ličnu kartu ovlašćenog lica, ili iskuljučivo token?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Samo preduzetnici će vjerovatno moći da koriste kvalifikovani sertifikat sa nove lične karte jer je njihova djelatnost registrovana na njih lično, to jest vezana za njihov matični broj. Za ostala pravna lica moraće se dobiti kvalifikovani elektronski pečat od Pošte Crne Gore ili preduzeća Core IT.

  Pitanje: Da li će upis obveznika fiskalizacije u ROF (registar obveznika fiskalizacije) biti moguć isključivo preko sajta poreske uprave koristeći napredni sertifikat sa el.potpisom na tokenu, izdatom od Pošte CG ili će se to moći obaviti i lično odlaskom u područne jedinice Poreske uprave?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Uskoro će biti objavljen e-mail na koji će se slati potrebna dokumentacija, tj Zahtjev. Dokumentacija koja je potrebna, bilo da ste obveznik fiskalizacije, proizvođač ili održavalac programskog rješenja, je precizirana u Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, član 14 i član 15. Zahtjevi će se slati Poreskoj Upravi elektronskim putem.

  Pitanje: Ko je u obavezi da posjeduje ENU (elektronski naplatni uređaj). Pominje se da su to sva pravna lica koja su u sistemu PDV-a, a negdje se pominje da su i oni koji promet proizvoda i usluga naplaćuju u gotovom. Kako imamo pravna lica registrovana za PDV, ali nemaju naplatu u gotovom već jedino bezgotovinski da li će oni morati nabaviti ENU sa softverskim rješenjem ili će svoje bezgotovinske račune fiskalizovati putem SEP-a (samousluzni EFI portal). A sa druge strane, imamo preduzetnike-paušalce (kozmetičari, krojači...) van sisitema PDV, ali svoje usluge naplaćuju u gotovom-kešu, da li ce oni biti u obavezi da imaju ENU?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  ENU je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom. Na njemu je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima prema Poreskoj upravi. Svi poreski obveznici su dužni da imaju ENU, osim onih koji su pobrojani u članu 5, Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (ne smatraju se poreskim obveznikom). Član 5- Obveznikom fiskalizacije ne smatra se poreski obveznik koji ostvaruje promet od: 1) prodaje karata ili žetona u linijskom putničkom saobraćaju i naplate prtljaga; 2) prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i ostalim otvorenim prostorima na kojima je omogućena prodaja na otvorenom, proizvedenih na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu; 3) otkupa poljoprivrednih proizvoda od strane obveznika poreza na dodatu vrijednost kod poljoprivrednih proizvođača; 4) univerzalnih poštanskih usluga; 5) pružanja bankarskih usluga i usluga osiguranja i reosiguranja; 6) uplata za učestvovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama; 7) prodaje roba u avionima na letovima nacionalnog avio prevoza

  Pitanje: Mi koristimo softver izradjen u MS Access-u za izradu faktura pa nas interesuje: Da li je moguće softver izradjen u MS Access-u registrovati za fiskalizaciju?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Za svaki softver treba da postoji proizvođač i održavalac softvera koji stoje iza njega. Taj isti proizvođač softvera treba se registruje u CRPS (ako već nije) i da podnese elektronskim putem zahtjev za određivanje jedinstvene identifikacione oznake. U periodu testiranja i povezivanja sa PU mora da se dobije potvrda da je sve što se tiče Zakona, podzakonskih akata, kao i funkcionalne i tehničke specifikacije koje prate projekat zadovoljeno. Detaljna upustva za izradu softverskih rješenja, datum početka testiranja softverskih rješanja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu.

  Pitanje: Nakon nabavke certifikata za elektronski potpis koji su sledeći koraci? Kako se registruje uređaj koji pravi fiskalne račune?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Obezbijediti konekciju na Internet. Certifikat se dobija od Pošte ili od firme CoreIT. Predaje se Zahtjev i Ovlašćenje za izdavanje digitalnog certifikata za fiskalizaciju (napredni elektronski pečat-za gotovinsko plaćanje). Potrebno je priložiti original ili ovjerenu kopiju Izvoda iz CRPS-a (ne starije od 6 mjeseci). Taksa za uplatu za navedeni certifikat je 30 eura. Uplate se vrše na žiro Račun Pošte Crne Gore: 510-109-04. Zakonski rok za izradu certifikata je 15 dana od dana predaje dokumentacije. U isto vrijeme je potrebno da se pošalje Zahtjev prema PU za prijavljivanje obveznika fiskalizacije zbog dobijanja identifikacionog koda obveznika.

   

  Član 14

   

  Obveznik fiskalizacije dužan je da Upravi elektronskim putem dostavi podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavlja djelatnost, 24 sata prije početka korišćenja fiskalnog servisa za izdavanje fiskalnog računa i to za svaki poslovni prostor odvojeno.

  Podaci iz stava 1 ovog člana sadrže:

  1) poreski identifikacioni broj obveznika fiskalizacije;

  2) geolokaciju poslovnog prostora (prostorne koordinate);

  3) adresu poslovnog prostora;

  4) tip poslovnog prostora;

  5) vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru;

  6) dnevno radno vrijeme i radne dane u nedjelji, rad za vrijeme državnih praznika;

  7) datum početka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru;

  8) datume privremenog zatvaranja poslovnog prostora;

  9) datum prestanka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru;

  10) kvadraturu poslovnog prostora;

  11) način plaćanja (gotovinsko i/ili bezgotovinsko);

  12) status poslovnog prostora (aktivan/neaktivan);

  13) naznaku da li je poslovni prostor u svojini ili u zakupu.

  Da obezbijedi ENU (elektronski naplatni uređaj);

  Da ima softver od priznatog proizvođača softvera.

  Pitanje: Ljubazno Vas molim ako ste u prilici da za webinar pripremite informacije o procesu fiskalizacije u bankarskom sektoru u zemljama u okruženju.

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Banka, kao poslovni subjekat dostavlja sve podatke kao obveznik fiskalizacije, s tim što se po članu 5 Zakona o fiskalizaciji: Obveznikom fiskalizacije ne smatra se poreski obveznik koji ostvaruje promet od: 1) prodaje karata ili žetona u linijskom putničkom saobraćaju i naplate prtljaga; 2) prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i ostalim otvorenim prostorima na kojima je omogućena prodaja na otvorenom, proizvedenih na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu; 3) otkupa poljoprivrednih proizvoda od strane obveznika poreza na dodatu vrijednost kod poljoprivrednih proizvođača; 4) univerzalnih poštanskih usluga; 5) pružanja bankarskih usluga i usluga osiguranja i reosiguranja; 6) uplata za učestvovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama; 7) prodaje roba u avionima na letovima nacionalnog avio prevoznika. Tako da ne podliježu fiskalizaciji pružanje bankarskih usluga, s tim što svo ostalo fakturisanje (bezgotovinsko) koje banka ima i kao kupac i dobavljač podliježe fiskalizaciji.

  Pitanje: Da li je potrebna elektronska fiskalizacija za preduzeće koje se bavi revizijom finansijskih iskaza, koje je obveznik PDV-a i koje sve prihode ostvaruje jedino preko računa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svi privredni subjekti koji imaju bezgotovinsko poslovanje podliježu elektronskoj fiskalizaciji.

  Pitanje: Da li će biti obavezni svi za elektronsku fiskalizaciju ili samo firme koje su do sada radile preko fiskalnih kasa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svi privredni subjekti koji izdaju račune i vrši se plaćanje preko virmana na ŽR podliježu elektronskoj fiskalizaciji, kao i svi oni koji su koristili u svom radu fiskalne kase.

  Pitanje: Naša firma bavi se izdavanjem nekretnina i mjesečno ima par faktura za zakup, znači u pitanju je bezgotovinsko plaćanje. Koji su naši koraci za fiskalizaciju i kad se može krenuti sa prikupljanjem neophodne dokumentacije, registracije i čega sve već?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Biće Vam potreban softver za fakturisanje. TiramisuERP je on-line program za koji Vam nije potreban server i koji je dostupan sa svake lokacije (iz kancelarije, od kuće, sa poslovnog puta) koji ima čak i mogućnost kreiranja ponavljajućih faktura, tako da sistem može sam u predviđenom periodu kreirati fakture, fiskalizovati ih i slati kupcu/zakucu putem emaila.
  Naš softver će biti besplatan do 5 faktura mjesečno.

  Pitanje: Razvijamo softver koji se tiče finansija, pa će prisustvo ovoj diskusiji biti korisno nama a nadam se i vama- Amplitudo

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Srećno!

  Pitanje: Ako se na jednom prodajnom mjestu izdaju i gotovinski i bezgotovinski računi, da li treba imati poseban brojač računa za svaki tip računa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Poreska uprava ne uslovljava način formiranja brojača. Ovo može da bude stvar Vaše interne odluke. Važno je da su brojevi računa rastući, da se ne preskaču i da su jedinstveni. Međutim, ako Vi u maloprodaji izdajete račune na virmanski način plaćanja, Vama je najlakše da koristite maloprodajni program i da imate isti brojač faktura. Način plaćanja odvaja promet, a ne brojač.

  Pitanje: Koja je procedure fiskalizacije računa koji se plaćaju karticama preduzeća (odgoda plaćanja) i kasnije se plaćaju u ratama? Koja je procedura fiskalizacije računa REPREZENTACIJE?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Predmet fiskalizaicje su svi računi prema krajnjim kupcima. Prema Zakonu o PDV-u, račun mora biti fiskalizovan u trenutku izadavanja robe ili u trenutku izvršenja usluge, bez obzira da li će naplata računa biti istovremeno obavljena ili na odloženo plaćanje. Reprezentacija je interni dokument koji se ne fiskalizuje nego se knjiži po standardnim računovodstvenim pravilima. Isto tako, finansijska odobrenja i terećenja ili druge vrste dokumenata kao što su višak, manjak, rashod, sponzorstva i sl. nisu prodajni dokumenti i nisu predmet fiskalizacije.

  Pitanje: Da li je u fazi razvoja i testiranja softvera moguće da proizvođač softvera iz inostranstva (Srbija) koristi sertifikat koji ima u Srbiji?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svaki proizvođač softvera mora biti registrovan u Crnoj Gori, tj mora po proceduri predati određena dokumenta u CRPS i dobiti PIB (poreski identifikacioni broj) i na taj način registrovati djelatnost u CG.

  Pitanje: Da li je u fazi testiranja neophodno da se proizvođač softvera registruje u CRPS ili je dovoljno da se na testnom SEP portalu prijavi kao obveznik fiskalizacije?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Proizvođač softvera se prijavljuje po posebnoj proceduri i članu 15 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i Zahtjev Proizvođača ne sadrži iste podatke kao Zahtjev obveznika fiskalizacije:
  Član 15 – Proizvođač, odnosno održavalac programskog rješenja dužan je, da prije stavljanja u promet programskog rješenja i obavljanja usluga održavanja Upravi elektronskim putem, podnese zahtjev za određivanje jedinstvene identifikacione oznake.
  Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:
  1)  naziv i sjedište proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja;
  2) naziv programskog rješenja koje je izrađeno, odnosno koje se održava; i
  3) poreski identifikacioni broj proizvođača, odnosno održavaoca programskog rješenja.
  Nakon podnošenja zahtjeva za određivanje jedinstvene identifikacione oznake Uprava u roku od tri dana, od dana podnošenja zahtjeva, donosi rješenje o određivanju jedinstvene identifikacione oznake. Proizvođač programskog rješenja dužan je da jedinstvenu identifikacionu oznaku proizvođača, iz stava 3 ovog člana, integriše u programsko rješenje. Održavalac programskog rješenja dužan je da jedinstvenu identifikacionu oznaku iz stava 3 ovog člana dostavi obvezniku fiskalizacije prije početka pružanja usluga održavanja. Sadržaj jedinstvene identifikacione oznake proizvođača i održavalaca programskog rješenja, iz st. 4 i 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

  Pitanje: Koja je razlika između elektronskog pečata i elektronskog potpisa?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Analogno sa fizičkim pečatom i potpisom, elektronski pečat se odnosi na organizaciju i vezno je za PIB, dok je elektronski potpis vezan za pojedinca i vezan je za njegov JMBG.

  Pitanje: Da li fizička lica koja su stalno zaposlena u nekom preduzeću, a povremeno ostvaruju prihod po osnovu ugovora o djelu , moraju da se fiskalizuju?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ugovori o djelu nisu predmet prometa roba i usluga nego podliježu propisima koji se tiču oporezivanja ličnih dohodaka

  Pitanje: Kakva je procedura sto se tiče turističkih agencija, koje nemaju fiskalnu kasu?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Turističke agencija su funkcionisale tako što su izdavale bezgotovinske račune, s toga nijesu imale fiskalnu kasu (gotovina), ako na to mislite, u tom slučaju se moraju uključiti u elektronsku fiskalizaciju kao poreski obveznik u elektronskoj fiskalizaciji za bezgotovinsko poslovanje. Mi ćemo imati odličan paket, ponudu za fakturisanje usluga, s toga nas pratite i vidite što imamo za ponuditi.

  Pitanje: Kako u sistemu imamo 270 kasa i isto toliko fiskalnih printera, veliki je izazov u tri dana promijeniti sve fiskalne printere i postaviti nove. Da li postoji mogućnost da postojeći FP ostanu da rade, ako obezbedimo sve ostale uslove nove fiskalizacije, do momenta defiskalizacije koji je 90 dana?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Za pravilno funkcionisanje i povezivanje sa PU bitan je elektronski naplatni uređaj i obezbjeđenje kodova (certifikat, operater, poslovni prostor, proizvođač softvera, održavalac softvera) koji će biti unijeti u naplatni uređaj. Printer, kakav god da je trebalo bi da može printati iz softvera koji je na naplatnom uređaju, s tim što ih je potrebno prilagoditi za štampanje, što zavisi od proizvođača FP.

  Pitanje: Postoji li situacija da kompanije neće morati sami da obezbjede softer, nego će Poreska to da obezbijedi?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Po svim dosadašnjim uputima iz PU svaki poreski obveznik će biti u obavezi da sam obezbijedi kompletnu opremu za priključenje elektronskoj fiskalizaciji tj. da se elektronski poveže sa softverom PU.

  Pitanje: Da li su Auto škole u obavezi da fiskalizuju svoje račune?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Auto škole naplaćuju svoje usluge na osnovu računa koje prave. Ukoliko su ih pravili u wordu ili excelu, to više nije moguće, a ukoliko su imali fiskalnu kasu, sada će to radno mjesto morati da posjeduje elektronski naplatni uređaj koji će biti povezan sa softverom u PU i na taj način fiskalizovati gotovinsko plaćanje.

  Pitanje: Poreska uprava kao prvu fazu navodi da je 1. (prvi) korak u ovom procesu registracija fiskalnog obaveznika. Šta to podrazumjeva?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Registracija fiskalnog obveznika podrazumijeva da privredni subjekat mora biti registrovan u centralnom registru poreskih obveznika i osiguranika. Znači da mora biti registrovan u CRPS-u, da mora imati token, koji kao poreski obveznik koristi prilikom elektronske prijave poreza u Poreskoj upravi. Kada se prijavi na Samouslužni EFI portal (SEP)- na web aplikaciju za poreske obveznike, ako je taj prvi korak korektan i privredni subjekt korektno registrovan, sistem ga prepoznaje i tek nakon toga može dalje da ide kroz sistem i pristupi fiskalizaciji.

  Pitanje: Pomenuli ste registraciju operatera, obzirom da u našem poslu imamo fakturante kao lica koja izdaju fakture i odgovorne osobe koje su odgovorne za prodaju roba i usluga, da li je obavezno da se registruju i ta odgovorna lica ili se mogu ‚‚ručno‚‚ mijenjati u novom programu.

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  U obavezi ste prije samog otpočinjanja fiskalizacije prijaviti operatere koji će biti na pojedinim naplatnim uređajima, sa njihovim JMB i svaki operater će dobiti jedinstveni identifikacioni kod. Slično dosadašnjoj praksi, kada ste na fiskalnim računima imali navedeno ime i prezime zaposlenog na fiskalnoj kasi, sada će biti kod tj. šifra operatera.

  Pitanje: Da li će poreski obveznik imati mogućnost exportovanja podataka (svojih fiskalizovanih računa) iz sistema poreske uprave?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Poreski obveznik sam definiše gdje će čuvati svoje podatke (na lokalnom računaru, u cloud-u i sl.). Poreska uprava Crne Gore sve primljene podatke čuva isključivo u Crnoj Gori, kako je definisano zakonom.

  Pitanje: Da li će i kako biti moguća registracija računa preko WEB pristupa portalu PU za entitete koji nijesu u PDV-u?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  U slučajevima kada poreski obveznik nije u sistemu PDV-a, on može da kreira i fiskalizuje svoje gotovinske račune koristeći SEP Poreske uprave. U toj situaciji on ne mora da posjeduje ENU, već samo kompjuter ili tablet ili pametni telefon koji će koristiti da ostvari pristup SEP-u putem internet veze.

  Poreski obveznik će moći da ostvari pristup SEP-u koristeći digitalni certifikat koji mu je izdalo Registrovani CA ili druge definisane načine autentifikacije.

  Kada ostvari pristup SEP-u, poreski obveznik će morati da unese podatke o poslovnom prostoru, a pod informacijama o operatoru će se automatski evidentirati njegovo ime i prezime – ako je u pitanju fizičko lice, odnosno – ako je u pitanju pravno lice – moraće da registruje pojedinca koji će izdavati račune kao operator. Poreski obveznik neće morati da instalira određeni softver za fiskalizaciju na svom pametnom telefonu/kompjuteru.

  U tom slučaju neće biti potrebno da poreski obveznik dostavi podatke o proizvođaču softvera niti o održavaocu softvera.

  Pitanje: Da li je ista procedura za izdavanje računa inostranim firmama?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Potpuno je ista procedura i za izdavanje računa inostranim firmama.

   

  Pitanje: Da li posjedujete informaciju kada će biti dostupni linkovi za testno okruženje?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Linkovi za testno okruženje su dostupni i možete se prijaviti za testiranje od 20.10.2020. Već je 68 prijavljenih na dan 03.11.2020. godine. Možete vidjeti na linku:

  https://poreskauprava.gov.me/vijesti/234766/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-Obezbijeden-pristup-testnom-okruzenju.html

  Pitanje: Kako funkcioniše softver u slučaju da postoje smetnje u radu na istom, kako u tom slučaju izdati fiskalizovani račun?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Ukoliko dođe do situacije koju ste naveli, obveznik fiskalizacije je dužan da račune koje izda evidentira u knjizi računa koju je ovjerila PU. Dužan je da u roku od 5 dana, od dana prestanka rada servisa, ponovo uspostavi rad fiskalnog servisa ili o tome obavijesti PU na propisanom obrascu a takođe je dužan da PU-i dostavi elektronskim putem račune. PU će svim dostavljenim računima odrediti jedinstvene identifikacion kodove računa iI te kodove dostaviti obvezniku fiskalizacije.

  Pitanje: Takođe me interesuje da li će eventualni update softvera uvijek morati da se plaća?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Update softvera i sve vezano za odnose proizvođača softvera i klijenta (korisnika softvera) je predmet Ugovora o poslovnoj saradnji.

  Pitanje: Šta ce biti sa npr. zubarskim ordinacijama koje su izdavale paragon blokove?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Na osnovu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga neće postojati mogućnost izdavanja računa na paragon blokovima, osim ako dođe do kvara naplatnog uređaja, podaci o depozitu će se bilježiti u knjigu posebnih ovjerenih računa kod Poreske uprave tj. paragon bloku ili u situaciji kada nije moguće kreirati račun na naplatnom uređaju. Pošto je riječ o gotovini, tj. gotovinskom plaćanju zubarska ordinacija mora izdati fiskalni račun i obezbijediti na tom radnom mjestu sve što zahtijeva postupak fiskalizacije gotovinskog plaćanja.

  Pitanje: Da li je regulisana maloprodaja za subjekte koji vrše dostavu ili isporuku na različitim adresama?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Privredni subjekti koji se bave djelatnošču brze pošte jesu obveznici fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura. Za vršenje fiskalnog servisa neophodno je da posjeduju mobilni elektronski naplatni uređaj, koji će omogućiti slanje XML poruka prema Poreskoj upravi i štampu fiskalizovanog računa.

  Pitanje: Da li Data design ima rješenje za male privrednike kao što su frizerski saloni i sl.?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svi subjekti koji obavljaju djelatnost i izdaju gotovinske i/ili bezgotovinske račune moraju imati sotversko rješenje. Znači da Data design ima rješenje i za privrednike kao što su frizerski saloni.

  Pitanje: Da li i za testno okruženje treba digitalni potpis ili se taj potpis ne može simulirati? Poslednja informacija koju imam je da ce biti dostupan uskoro i da ce biti aktivan do 31.12.2020. Trenutno ne mogu pristupiti testnom linku koji je PU poslala. Gdje se mogu naći informacije o end-pointima?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Testni period je u toku. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se prijaviti u skladu sa procedurom definisanom dokumentom Fiskalni servis – Uputstvo za pristup fiskalizaciji mogu vršiti testiranje funkcionisanja sistema. Obratite se firmi CoreIT, mogu Vam poslati testne certificate. Na sajtu Poreske Uprave su upute za prijavu za testiranje na linku: https://poreskauprava.gov.me/vijesti/234766/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-Obezbijeden-pristup-testnom-okruzenju.html

  Pitanje: Od kad do kad je testni period?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Testni period je otpočeo 20.10.2020. Testno okruženje će biti dostupno i nakon 17.12.2020. kada bude uspostavljeno i produkciono okruženje. Prema Zakonu 1.1.2021. obveznici su obavezni krenuti s fiskalizacijom.

  Pitanje: Dobili smo odgovor od poreske da je ovo fakturisanje preko portala poreske moguće samo za firme koje su van sistema PDV-a i za male poreske obveznike koji porez plaćaju paušalno…Primjer Tripadviser, booking.com, triviago...

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Da, tu je sve precizno napisano- U slučajevima kada poreski obveznik nije u sistemu PDV-a, on može da kreira i fiskalizuje svoje gotovinske račune koristeći SEP Poreske uprave. U toj situaciji on ne mora da posjeduje ENU, već samo kompjuter ili tablet ili pametni telefon koji će koristiti da ostvari pristup SEP-u putem internet veze.

  Pitanje: Da li će biti potrebno da se čuva papirna evidencija? Pitam jer mislim na inspektore koji neće znati da upravljaju raznim softverima za pregled dokumentacije, tražiće štampanu dokumentaciju.

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  Svaki račun, kao i korekcija računa moraju biti fiskalizovani, s tim što se ne moraju štampati za arhiviranje. Znači mogu, ali ne moraju. Za potrebe poreske inspekcije, svaki softver za fiskalizaciju instaliran na ENU mora biti u mogućnosti da dozvoli izlistavanje raznih pregleda prometa i trenutnog stanja. Kontrolna aktivnost mora biti omogućena poreskom inspektoru tokom postupka vršenja nadzora –   obveznik  fiskalizacije je dužan obezbijediti uvid u tražene izvještaje od strane poreskog inspektora. Svaki izvještaj dolje naveden mora imati mogućnost ispisa (štampe) sa naplatnog uređaja uz obavezno postojanje oznake uređaja sa kojeg je ispisan, oznake poslovnog objekta i oznake operatera,  koji će služiti kao dokaz u postupku inspekcijskog nadzora, pred sudom za prekršaje, drugostepenim ili nadležnim organom.

  Pitanje: Kako se fakturišu privremene situacije? Naime, privremenim situacijama fakturišu se radovi obavljeni u toku jednog mjeseca. Nakon ispostavljanja situacije pregleda ih nadzorni organ i investitor. Tek nakon usaglašene privremene situacije ona predstavlja konačan obračun isporučene usluge. To traje sigurno do 10-og u narednom mjesecu. Kako se takva privremena situacija fakturiše, ali pod mjesecom u kojem je nastala usluga, jer u tom mjesecu je nastala obaveza za PDV?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 2 se kaže: “Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava) podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa”. Dakle, fiskalizija se vrši u trenutku nastajanja prometa proizvoda i usluga.
  Sistem fiskalizacije sadrži i korektivni račun (ispravak privremenog računa). Detalje možete naći u Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine
  http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html  u poglavlju 5.5 Fiskalizacija korektivnih računa.
  Knjižna odobrenja se ne fiskalizuju. Storno faktura spada u kategoriju fiskalizacije korektivnih računa.

  Pitanje: Kako ćemo ostvariti internet vezu neprestano to će biti pitanje.. Ako nema internet veze 10min, koje rešenje ima korisnik?

  Odgovor TiramisuERP.com tima:

  U slučaju privremenog prekida internet veze, obveznik fiskalizacije može da izda račun bez podatka o jedinstvenom identifikacionom kodu računa, sa jedinstvenim kodom obveznika fiskalizacije. Nakon toga, ima rok od 48 sati da fiskalizuje račun koji nije fiskalizovan. Ukoliko nije u mogućnosti da u tom roku uspostavi internet vezu, dužan je da o tome obavijesti PU.

  Odgovori na najčešće postavljena pitanja o elektronskoj fiskalizaciji

  (sa sajta Poreske uprave)

  U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, na sajtu poreske uprave se može naći i set često postavljanih pitanja, koja će, kako kažu u Poreskoj upravi, na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

  U nastavku možete videti ova pitanja kao i odgovore na njih. Ovu listu ćemo dopunjavati kako poreska uprava bude objavljivala nova pitanja i odgovore.

  Koji su neophodnih podaci koji se moraju stampati na gotovinskom racunu koji ce kupac dobiti sa ENU?

  U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, u članu 7 definisani su podaci koje treba štampati na gotovinskom računu:

  Član 7

  “Fiskalni račun, pored podataka propisanih zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, sadrži i sljedeće podatke:

  – broj fiskalnog računa;

  – vrijeme izdavanja računa (sat i minut);

  – oznaku operatora fiskalnog servisa;

  – identifikacioni kod obveznika fiskalizacije;

  – jedinstveni identifikacioni kod računa;

  – način plaćanja (gotovina, platna kartica, prenos novca sa računa u banci, ostalo);

  – rok plaćanja, u slučaju da plaćanje nije izvršeno u trenutku izdavanja računa;

  – poreski identifikacioni broj kupca, ako se promet obavlja između obveznika fiskalizacije, odnosno fiskalizacijom bezgotovinskog plaćanja”.

  U okviru Funkcionalne specifikacije, u dijelu 5.3. Registracija gotovinskog depozita na ENU, definisano je da u toku jednog dana obveznik mora registrovati gotovinski depozit, a da se podizanje gotovine može vršiti i više puta. Imajući u vidu da može doći do pogrešnog unosa depozita, a pošto nije predviđena mogućnost da se depozit unese više puta u toku dana (dosadašnje fiskalne kase/štampači su imali mogućnost da se više puta unose depozit, a kasa ih sve sabira), da li će biti moguća izmjena unijetog depozita.

  Postoji mogućnost korekcije gotovinskog depozita, slično kao kod korektivnog računa.

  Kako će izgledati XML fajl koji vraća Vaš server, tj. kako će izgledati odgovor servera?

  Odgovor na ovo pitanje možete naći u poglavlju 3.7.5. Primjer XML , odnosno 3.7.5.1. XML zahtjev  i 3.7.5.2. XML odgovor, gdje su dati primjeri poruka.

  Da li je moguće dobiti kvalifikovane sertifikate i registrovati se u ROF i RSPOS iako se još uvek nije izvršila registracija firme u Crnoj Gori?

  Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS Poreske uprave Crne Gore.

  Kvalifikovani certifikat se može dobiti od Pošte Crne Gore koja je ovlašćeno certifikaciono tijelo. Uslove za dobijanje certifikata možete naći na sajtu Pošte Crne Gore.

  Kada ce Tehnička i Funkcionalna specifikacija biti distupne na engleskom jeziku?

  Proces prevođenja finalnih dokumenata za krajnje korisnike vezanih za projekat elektronske fiskalizacije je u toku. Isti će biti dostupni u narednim danima, odnosno čim prevod bude završen.

  Na koji način će se fiskalizovati privremene i konačne situacije koje izdaju privredna društva koja posluju u građevinskom sektoru, obzirom na to da iste po izdavnju moraju biti potpisane od strane nadornog organa i investitora? Da li će se i na koji način fiskalizovati knjižna odobrenja i storna faktura?

  U Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 2 se kaže: “Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: Uprava) podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa”. Dakle, fiskalizija se vrši u trenutku nastajanja prometa proizvoda i usluga.

  Sistem fiskalizacije sadrži i korektivni račun (ispravak privremenog računa). Detalje možete naći u Funkcionalnoj specifikaciji koja je objavljena na na sajtu Poreske uprave 08.09.2020. godine

  Knjižna odobrenja se ne fiskalizuju. Storno faktua spada u kategoriju fiskalizacije korektivnih računa.

  Ukoliko dođe do prekida u internet konekciji gdje će veliki poreski obveznici predavati fakture na fiskalizaciju?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V “Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa” (članovi 17-22) jasno definiše postupak fiskalizacije u slučaju prekida stalne internet veze.

  Ko izdaje certifikat za potrebe fiskalizacije?

  Svi poreski obveznici u Crnoj Gori posjeduju certificate na tokenu za predaju poreskih prijava elektronskim putem. Za registraciju poreskog obveznika, poslovnog prostora, elektronskog naplatnog uređaja i operatora se koristi ovaj certifikat koji je na tokenu.

  Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa.

  Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (Za sada Pošta CG i firma CoreIT)

  Dakle, razlikujemo dva procesa registraciju i fiskalizaciju. Registracija se obavlja tokenom, a fiskalizacija soft sertifikatom koji se instalira na elektronskom naplatnom uređaju.

  Ako u toku obrade poruke o računu dođe do greške usled neispravnog elektronskog potpisa fiskalni servis vraća XML poruku sa odgovorom koja sadrži opis greške.

  Da li softver za fiskalizaciju, koji može biti instaliran centralno na serveru i fiskalizirati račune za više pojedinih naplatnih uređaja (kao "proxy" prema centralnom serveru PU), može biti instaliran na serveru koji je izvan Crne Gore, odnosno, da li će biti dopušteno spajanje prema poreskoj upravi sa serverom izvan Crne Gore?

  Što se tiče smeštaja servera na kome je smješten softver za fiskalizaciju u zakonskoj regulative za sada nema ograničenja.

  Da li proizvodjač softwera mora da ima registrovanu firmu u CG? Ako mora da li je dovoljno da ima predstavništvo?

  Proizvođač softvera mora registrovati djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata, te izvršiti opštu poresku registraciju u Poreskoj uprava radi dobijanja poreskog identifikacionog broja.

  Detalje o registraciji, potrebnim dokumentima i vremenu potrebnom za registraciju možete dobiti u službi CRPS-a Poreske uprave Crne Gore.

  Da li razmišljate da napravite mailing listu gde bi nam slali svu novu dokumentaciju vezanu za projekat fiskalizacije ili obaveštenje kad šta bude objavljeno na portalu? Kad će početi registracija IT kompanija zainteresovanih za implementaciju.

  Poreska uprava sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije objavljuje na svojoj internet stranici.

  Detaljna upustva za izradu softverskih rješenja, datum početka testiranja softverskih rješanja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu.

  Treba naglasiti da će nakon objavljivanja funkcionalne i tehničke specifikacije Poreska uprava organizovati sastanke sa predstavnicima IT zajednice, kao i sa asocijacijama privrednika u Crnoj Gori, kako bi se kroz direktan dijalog otklonile sve nedoumice vezane za implementaciju projekta sa tehničkog i legislativnog aspekta.

  Da li je potreban posebni računovodsveni program da bi se vodilo knjigovodstvo preduzeća ili treba kupiti neki novi sertifikat koji omogućava izdavanja faktura, a možemo zadržati postojeći program za računovodstvo?

  Način na koji će se voditi poslovne knjige poreskog obveznika nije predmet Zakona o fiskalizaciji. Za poreskog obveznika bi bilo najbolje da zadrži postojeći računovodstveni program sa nadgradnjom za fiskalizaciju gotoviskih i bezgotovinskih računa. Uz to, poreski obveznik treba da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

  U slučaju povrata robe kupcu, kada se radi korektivni račun ["drugi"] sa izmjenom svih stavki inicijalnog računa koji poništavaju stavke iz "prvog", u ovom slučaju krajnjem kupcu se ne izdaje druga roba već ima pravo na povrat sredstava [novca] , ima li potrebe da se pravi "treci" račun jer nema dalje naplate i nema dalje prodaje robe?

  Poreski obveznik ne može jednostavno otkazati neki izdati gotovinski ili bezgotovinski račun, ili ako kupac vrati robu ili ako je nešto pogrešno na računu koji je izdat i fiskalizovan, poreski obveznik može izdati korektivni račun koji se poziva na prvobitni račun čija se ispravka vrši. U slučaju kada nema internet veze, poreski obveznik prvo mora fiskalizovati prvobitni račun, a potom korektivni.

   

  Ako poreski obveznik izda korektivni račun-knjižno zaduženje ili korektivni račun-knjižno odobrenje, onda se na računu prikazuju samo izmjene (na primjer, samo stavka koja se mijenja). Ako poreski obveznik mora da mijenja druge elemente na računu koji su netačni, onda prvo mora izdati korektivni račun sa svim istim elementima kao na prvobitnom računu (osim datuma izdavanja i broja računa, gdje se elementi odnose na sam korektivni račun) a sav iznos treba da bude negativan; nakon toga se mora izdati novi račun sa tačnim podacima i sa pozivanjem na IKOF prvog izdatog računa.

  Da li se podaci o računima, kao i podaci o korisnicima, mogu čuvati na serverima koji se ne nalaze na teritoriji Crne Gore?

  Poreski obveznik sam definiše gdje će čuvati svoje podatke (na lokalnom računaru, u cloud-u i sl.). Poreska uprava Crne Gore sve primljene podatke čuva isključivo u Crnoj Gori, kako je definisano zakonom.

  Kada će portali za registraciju biti dostupni kako bi kompletirali proces registracije?

  Portal će biti dostupan sredinom oktobra, nakon uspostavljanja testnog okruženja za testiranje XML poruka.

  “U toku je montaža opreme za Informacioni sistem PU. Obavještenje o uspostavljanju testnog okruženja i uputstvo za unos podataka o poreskom obvezniku, poslovnom prostoru, elektronskom naplatnom uređaju i operateru biće objavljeni na sajtu PU”, precizirali su iz PU.

  Kako će se sprovoditi elektronska fiskalizacija za firme koje se bave brzom poštom i čiji kuriri izdaju račune na licu mjesta

  Kompanije koje se bave djelatnošću brze pošte su obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da one predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura.

  “Za obavljanje fiskalnog servisa neophodno je da posjedujete mobilni elektronski naplatni uređaj, koji će omogućiti slanje XML poruka prema PU i štampu fiskalizovanog računa”, dodali su iz PU.

  Da li je štampa gotovinskih elektronskih fiskalizovanih računa dozvoljena na bilo kakvom printeru i da li je to slobodan izbor obveznika fiskalizacije

  Štampa fiskalizovanih elektronskih računa dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika.

  “Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača”, rekli su iz PU.

  Da li se za gotovinske račune fisklani printeri izbacuju iz upotrebe?

  Štampa fiskalizovanih elektronskih računa dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika.

  “Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača”, rekli su iz PU.

  Da li se moraju i dalje koristiti fiskalne kase za izdavanje gotovinskih računa ili može da se koristi termalni printer povezan sa računarom koji koristi neki sertifikovani softver?

  Fiskalne kase najčešće ne mogu prilagoditi na novi sistem online fiskalizacije u realnom vremenu i potrebno je kupiti novi elektronski naplatni uređaj.

  “Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača”, objasnili su iz PU.

  Alternativa elektronskom naplatnom uređaju je program koji je instaliran na računaru i štampa se obavlja na termalnom printeru.

  Na koji način je zamišljeno korigovanje (korektivni račun tj. povrat) za račune koji nisu prethodno prošli kroz sistem elktronske fiskalizacije?

  Korektivni račun se vrši samo na fiskalizovanim računima koji imaju jedinstveni identifikacioni kod koji daje Poreska uprava Crne Gore. Ako nema JIKR potrebno je ponoviti slanje računa Poreskoj upravi.

  Postupak je definisan pravilnicima i funkcionalnom specifikacijom. Korektivni račun nema veze sa promjenom poslovne godine.

  Kako u januaru 2021. vršimo povrat tj. korektivni račun za račune iz decembra 2020.?

  Korektivni račun se vrši samo na fiskalizovanim računima koji imaju jedinstveni identifikacioni kod koji daje Poreska uprava Crne Gore. Ako nema JIKR potrebno je ponoviti slanje računa Poreskoj upravi.

  Postupak je definisan pravilnicima i funkcionalnom specifikacijom. Korektivni račun nema veze sa promjenom poslovne godine.

  Da li softver za fiskalizaciju mora biti program koji se instalira na svaki pojedinačni računar korisnika ili može biti web platforma koja se koristi upotrebom korisničkog imena i lozinke

  Softver za fiskalizaciju je programsko rješenje kod poreskog obveznika.

  “Instalira se na svaki pojedinačni računar kod poreskog obveznika. Ako poreski obveznik ima centralni sistem za obradu podataka može se koristiti elektronski certifikat koji se instalira na server poreskog obveznika”, dodali su iz PU.

  Da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom u Poreske uprave, budući da se bavimo pružanjem usluga u razvoju softvera?

  Shodno članu 1 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga postupak fiskalizacije odnosi se na gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje u prometu proizvoda i usluga, što znači da, kao što će poreske registar kase koje postoje kod gotovinskog plaćanja izvršenog prometa biti povezane sa serverom Poreske uprave, tako i sistemi za izdavanje faktura kod bezgotovinskog plaćanja moraju ispuniti preduslove za slanje XML poruka o transakcijima shodno Zakonu, podzakonskim aktima, te funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji koje prate projekat.

  Da li je proračun zarada usklađen sa propisima u Crnoj Gori?

  Proračun zadara je u potpunosti usklađen sa propisima u Crnoj Gori.

  Kada možemo dobiti verziju dokumentacije vezane za projekat elektronske fiskalizacije na engleskom jeziku?

  Finalne verzije tehničke i funkcionalne specifikacije biće objavljene na internet stranici Poreske uprave početkom septembra, a ovi dokumenti biće dostupni i na engleskom jeziku.

  Kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji?

  Imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, to će i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o izvršenim transakcijama.

  Poreski obveznici koji vrše bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom Poreske uprave.

  Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagodite shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijediti elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka Poreskoj upravi.

  Da li će preduzetnici, u konkretnom slučaju taksisti koji nemaju više od jednog auta, biti u obavezi da uvedu elektronsku fiskalizaciju, ili se ova obaveza odnosi samo na firme?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

  1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

  Dakle, i fizička lica koja se bave prometom proizvoda i usluga, u konkretnom slučaju – preduzetnici koji obavljaju djelatnost taksi prevoza, dužna su obezbijedti preduslove za sprovođenje elektronske fiskalizacije.

  Da li su i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava u obavezi da od 01.01.2021.godine budu u sistemu elektronske fiskalizacije ukoliko smo registrovani kao Društvo doo čiji je osnivač lokalna samouprava?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

  1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

  3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

  Dakle, i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava jesu obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura.

  Kakav je tretman naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije?

  Knjižna odobrenja se evidentiraju se kroz knjigovodstvo poreskog obveznika i ne fiskalizuju se.

  Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uređaj?

  Elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, odnosno na kojem je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa Upravom, korišćenjem fiskalnog servisa.

  Da li je potrebna nabavka posebnih štampača za štampu računa nakon izvršenog fiskalnog servisa kod bezgotovinskih transakcija?

  Za račune kod bezgotovinskih transakcija nije potreban poseban štampač, već svi štampači koji su do sada korišćeni mogu biti korišćeni za štampanje fiskalizovanih računa.

  U slučaju prekida internet veze da li će se računi koji se izdaju bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i koji budu evidentirani u knjizi računa koju treba da ovjeri Poreska uprava fizički nositi na ovjeru?

  Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V. – Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa (Članovi 17-22) propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.

  Da nas kontaktirate, popunite formu ispod.

   Naši klijenti