Blog

  Kako da evidentirate ponude koje pravite u Word-u u programu za poslovanje i zbog čega je to važno

  blog

  Postoje preduzeća koja zbog načina na koji rade, najčešće kreiraju svoje ponude u Word-u ili Excel-u, te ne koriste program za poslovanje za ove potrebe, čak i kada ga imaju.

  Obično je ovo slučaj iz sledećih razloga:

  • Često kreiraju ponude za potrebe tendera, tako da je komplikovano napraviti takve ponude u programu za poslovanje zbog velikog broja specifičnih pozicija
  • Ponude sadrže brojne dodatne informacije kako bi se dokazao autoritet i iskustvo, kao što su preporuke drugih klijenata ili reference
  • Postoje tipski proizvodi, ali i brojne specifičnosti u zavisnosti od klijenta za koga se kreira ponuda, tako da je teško napraviti unificirani sadržaj
  • Ponuda sadrži uvodni dio u kome se nalazi sadržaj, informacije o preduzeću i neke druge stvari koje se ne mogu kreriati u programu za poslovanje

  Bez obzira na ovakvu situaciju, preduzeće bi trebalo da svaku ponudu evidentira kroz program za poslovanje jer će na taj način imati na jednom mjestu pregled svih ponuda zajedno sa iznosima, klijentima kojima su te ponude poslate, te datumima kada su poslate. Ovako evidentirane ponude kasnije možete mnogo jednostavnije pretraživati i analizirati u odnosu na situaciju kada su one složene (ako su uopšte složene) u jedan folder na nekom računaru ili dijeljenom disku.

  Ukoliko imate ovakvu situacija predlažemo da uradite sledeće korake kada kreriate ponudu:

  • Započnete kreiranje ponude u programu za poslovanje, u smislu da popunite osnovne podatke o klijentu, te dobijete redni broj ponude
  • Napravite ponudu u Word-u ili Excel-u gdje ćete kao broj ponude staviti broj koji je prethodno dodijeljen iz programa za poslovanje
  • Završite ponudu u programu za poslovanje tako što ćete upisati konačni iznos, te sve uslove koje ste stavili u ponudi u Word-u ili Excel-u. Ovdje možete otići i korak dalje, te kreirati u programu za poslovanje određene artikle koji će odgovarati ponudi koju ste kreirali. Na primjer, ukoliko imate na tenderu 20 pozicija koji se odnose na grube građevinske radove, možete kreriati jedan artikal koji se zove grubi građevinski radovi i onda uz njega staviti cijenu koja se odnosila na sve stavke ovih radova
  • Stavite kao prilog ponudu koju ste uradili u Word-u ili Excel-u

  Sve prethodno objašnjeno možete uraditi koristeći TiramISu ERP.