Blog

  Kako da odredite kategorije i podkategorije za vaše proizvode i usluge i zbog čega je to važno

  blog

  Sve vaše proizvode i usluge možete grupisati u više nivoa, kreirajući različite kategorije i u okviru tih kategorija podkategorije. Ovo se još naziva i hijerarhijska struktura artikala.

  Na primjer, možete imati kategoriju dječija odjeća, a u okviru nje podkategorije ženska i muška.

  Grupisanje artikala je veoma važno jer kasnije omogućava da vrlo jednostavno kreirate razlilčite vrste izvještaja gdje ćete kao kriterijum uzeti određenu kategoriju, podkategoriju ili više njih.

  Neki od izvještaja koje možete kreirati su analiza prodaje ili analiza stanja zaliha.

  Sada ostaje pitanje na koji način napraviti grupisanje.

  U nastavku pogledajte neke od ideja koje možete primijeniti:

  • Grupišite artikle prema proizvođaču ili dobavljaču. Ovo ima smisla uraditi kada prodajete jednu vrstu artikala, kao što su na primjer parfemi. Ukoliko je ovo slučaj, onda ima smisla grupisati artikle prema proizvođaču jer je to praktično jedina podjela koja vam može biti potrebna i na osnovu koje ćete jednostavno kasnije raditi analizu i donositi važne poslovne odluke.
  • Grupišite artikle prema vrsti kojoj pripadaju. Ovo ima smisla ukoliko se recimo bavite prodajom tehničke robe i onda imate grupe proizvoda kao što mobilni telefoni, računari i slično. Ovdje podjela prema vrsti artikala ima smisla jer ćete na taj način moći da jednostavno sagledate razlilčite pokazatelje vezano za prodaju ili za stanje zaliha za određenu grupu proizvoda i da u okviru nje radite dodatne analize vezano za podgrupe artikala.
  • Grupišite artikle prema kupovnim navikama vaših kupaca. Ovo ima smisla ukoliko postoji veliki broj različitih artikala koji su grupisani prema načinu na koji ih kupuju vaši kupci. Primjer za ovo bi bio da imate prodavnicu za kućne ljubimce, i onda grupišete proizvode u 3 velike grupe kao što je harana za pse, hrana za mačke i hrana za ostale kućne ljubimce. Onda, u okviru ovih grupa napravite podjelu prema proizvođaču ili nekom drugom kriterijumu. Drugi primjer bi bila cvjećara, gdje bi glavne kategorije bile buketi, dan zaljubljenih, bidermajeri i slično.
  • Grupišite artikle prema pojedinačnim proizvodima. Ovo ima smisla ukoliko je kupcima manje važan proizvođač, odnosno brend, a mnogo više da dobiju proizvod koji im treba po najpovoljnijoj cijeni. Primjer za ovo bi bila recimo prodavnica guma za automobile, gdje bi glavne kategorije bile gume određenih dimenzija a onda u okviru njih bi bila podjela prema proizvođaču.
  • Grupišite artikle u skladu sa vašom proizvodnjom. Ovo ima smisla ukoliko imate sopstvenu proizvodnju i onda želite da radite različite analize vezano za određene grupe vaših proizvoda. Primjer za ovo bi bila firma koja se bavi proizvodnjom različitih artikala za ventilaciju i onda ima grupe proizvoda kao što su kanali, kuhinjske nape i slično.

  U TiramISu ERP-u možete vrlo jednostavno napraviti hijerarhijsku strukturu artikala na razlilčite načine, odnosno onako kako vama odgovara, te kasnije kreirati različite izvještaje i donositi važne poslovne odluke.