Blog

  Kako da pratite sukcesivne isporuke vašim klijentima

  blog

  Povremeno ćete sklopiti ugovor sa klijentom po kome ćete isporučivati vaše artikle sukcesivno, u određenim vremenskim intervalima, u skladu sa potrebama klijenta. Dakle, neće isporučiti sve odjednom.

  Praćenje ovakve vrste isporuka može da bude izazovno iz nekoliko razloga:

  • Potrebno je obezbijediti dovoljan lager duži vremenski period što može opteretiti vaš magacinski prostor
  • Potrebno je pratiti koje količine su isporučene a šta je još potrebno isporučiti
  • Potrebno je vrlo često obezbijediti i klijentu uvid u do sada isporučene količine te šta je preostalo kako bi bili sigurni da i vi i klijent imate isto stanje

  Sukcesivne isporuke možete pratiti na sledeće načine:

  • Možete voditi evidenciju pomoću papira i olovke. Možete kreirati tabelu na papiru i onda svaki put kada se realizuje sukcesivna isporuka možete upisati sve isporučene artikle, te imati uvid u stanje šta je preostalo tako što ćete “ručno” izračunati količine koje nisu isporučene. Ovaj način može biti prilično koristan ukoliko nema previše različitih artikala, te ukoliko je u pitanju nekoliko isporuka. Naravno, najveći problem sa ovakvim načinom rada jeste što ne postoji nikakva automatizacija čime se povećava mogućnost pojave greške. Pored toga, sva ostala dokumenta kao što su otpremnice i slično, prave se odvojeno od ove evidencije što dodovodi do toga da sve treba provjeravati više puta i usaglašavati.
  • Možete voditi evidenciju pomoću Excel-a. Možete kreirati tabelu u Excel-u u kojoj ćete navesti sve artikle koji treba da se isporuče i vjerovatno kreirati kolone sa datumima sukcesivnih isporuka, te unositi količine koje su isporučene tih datuma. Ovo možete relativno jednostavno napraviti u Excel-u, a ukoliko se malo potrudite, vjerovatno možete napraviti i automatizaciju, tako da Excel računa koje su preostale količine nakon pojedinih isporuka. Problem je što unos može da traje dugo, ukoliko ima dosta artikala, te postoji mogućnost da se javi greška prilikom unosa, što kasnije može dovesti do podataka koji nisu tačni. Kao i u prethodnom slučaju, sva dokumenta je potrebno praviti odvojeno i sve je potrebno provjeraravti da li se slaže, odnosno da li su količine unijete u Excel jednake sa količinama na otrpemnici, te stvarno isporučenim količinama. Ukoliko ne posjedujete program za poslovanje, ili ukoliko program za poslovanje ne podržava praćenje sukcesivnih nabavki, ovo je mnogo bolja varijanta od olovke i papira, ali i dalje ne dovoljno efikasna, posebno ukoliko je u pitanju veliki broj artikala.
  • Možete voditi evidenciju u programu za poslovanje. Najbolja je opcija da ovo kao i sve ostale procese pratite kroz program za poslovanje jer ćete onda imati sve na jednom mjestu i sve procese učiniti efikasnijim.

  U TiramSIu ERP-u na vrlo jednostavan način možete pratiti sukcesivne nabavke:

  #1. Korak – Unesete ugovor koji imate sa klijentom u program koji sadrži sve količine i cijene koje su dogovorene

  #2. Korak – Omogućite pristup klijentu TiramISu ERP-u, tako da on sam može pristupiti portalu i naručiti potrebne količine za određenu isporuku te imati uvid u to šta je do sada isporučeno i koliko je preostalo za isporuku

  #3. Korak – Automatski kreirati sva prateća dokumenta kao što su otpremnice i slično koja prate pojedine isporuke

  #4. Korak – Imati u svakom trenutku uvid u stanje lagera te reagovati na vrijeme u slučaju potrebe za nabavkom dodatnih količina.