Blog

  Kako efikasno pratiti zalihe i upravljati prodajom ako se bavite štampom na majicama, torbama, jastucima i sličnim proizvodima

  blog

  Ukoliko imate maloprodajni objekat u kome se bavite štampom različitog dizajna na majicama, šoljama, jastucima i slično, postoji nekoliko izazova sa kojima se srećete:

  • Potrebno je u svakom trenutku u radnji znati tačno stanje artikala na kojima radite štampanje. Odnosno, potrebno je da znate koliko ima tačno majica, jastuka, šolja i slično.
  • S obzirom da vjerovatno imate veliki broj različitih slika koje štampate, dobro je da imate uvid u to koji se dizajn dobro prodaje, a koji lošije.
  • Nekada će se dogoditi da neko dođe i ponudi vam novi dizajn da isprobate, koji onda treba uvesti u čitavi poslovni proces uz kasniju analizu da vidite da li je taj novi dizajn isplativ ili nije.
  • Prilikom prodaje krajnjeg artikla, s obzirom da se svaki proizvod sastoji od artikla na kome se štampa i dizajna koji se štampa, potrebno je sa stanja skinuti osnovni artikal kao što je šolja ili majica, te evidentirati dizajn koji je odštampan. Sve ovo bi bilo dobro izvesti kucanjem samo jedne šifre artikla.

  Jedan način da sve ovo uradite bio bi da jednostavno prilikom prodaje evidentirate da ste prodali na primer jednu šolju i jednu štampu na kojoj piše “Dobro jutro”. Međutim, vremenom na ovakav način nećete moći da pratite koja štampa ide dobro sa kojim artiklom jer ćete jednostavno imati spisak artikala i spisak dizajna koji prodajete, odnosno na kraju dana ćete znati da ste prodali 3 šolje, 5 majica i 4 jastuka, te 2 dizajna “Dobro jutro”, 3 dizajna sa karikaturom kamile i 7 dizajna sa motorom.

  Mnogo bolje bi bilo da u svakom trenutku znate tačno koju kombinaciju artikala i dizajna ste prodali, a u isto vrijeme i imate precizan uvid u zalihe artikala. Odnosno da u svakom trenutku znate da ste prodali 3 šolje na kojima piše dobro jutro i 2 majice sa karikaturom kamile, ali i da sa stanja treba skinuti 3 šolje i 2 majice.

  U nastavku pogledajte na koji način možete najefikasnije da riješite sve prethodne izazove i efikasno pratite zalihe i upravljate prodajom:

  #1. Definišite normative za sve vrste gotovih proizvoda

  Definišite sve krajnje proizvode koje možete da napravite, u smislu da navedete od čega se oni sastoje.

  Na primjer: Proizvod šolja sa natpisom dobro jutro se sastoji od 1 šolje i 1 dizajna “Dobro jutro”.

  Dakle, potrebno je da napravite pregled svih mogućih kombinacija koje možete da prodajete kao krajnji proizvod.

  Vjerovatno je ovo najlakše da uradite u Excel-u.

  Na ovaj način ćete kreirati normative, koje onda kasnije možete koristiti da upravljate stanjem zaliha, odnosno skidate sa stanja pojedinačne artikle koje prodate i pratite koji dizajn dobro prolazi a koji lošije.

  #2. Evidentirajte prodaju samo krajnjeg proizvoda

  Kada kupac dođe i kupi neki vaš proizvod evidentirajte samo krajnji proizvod koji je kupljen, odnosno evidentirajte da je kupljena šolja sa dizajnom “Dobro jutro.” Ovakav način rada prilikom prodaje će vam omogućiti:

  • Da brže uslužite kupca jer ćete evidentirati samo krajnji proizvod
  • Da imate analizu koji krajnji proizvod prolazi sa kojim dizajnom

  #3. Pomoću definisanih normativa upravljajte stanjem zaliha

  Prethodno definisani normativi će omogućiti da tačno znate šta treba da skinete sa stanja nakon što realizujete prodaju.Pored toga, imaćete uvid u to koji dizajn prolazi bolje a koji lošije i naravno koje je stanje zaliha artikala tako da možete planirati nabavku.

  Sve prethodno možete vrlo jednostavno uraditi u TiramISu ERP-u uz dodatnu funkcionalnost da se automatski sa stanja skidaju artikli koji su definsiani normativom prilikom kucanja krajnjeg artikla na POS-u.

  Na primjer, ukoliko na POS-u ukucate krajnji proizvod koji se zove šolja sa dizajnom “Dobro jutro.”, u TiramISu-u će se automatski nakon realizovane prodaje skinuti sa stanja artikal šolja te evidentirati da je urađena usluga dizajn “Dobro jutro.”

  Koraci bi bili sledeći:

  • Unijeti sve artikle na kojima se radi štampa u šifarnik kao artikle
  • Unijeti sav dizajn u šifarnik kao usluge
  • Unijeti sve krajnje artikle koji su kombinacija artikla i dizajna u šifarnik
  • Definisati sve normative, odnosno unijeti sve moguće kombinacije artikala i dizajna koji se prodaju
  • Aktivirati automatsko kreiranje sastavnica prilikom svake prodaje koje će automatski skinuti sa stanja artikal koji ulazi u krajnji artikal koji je prodat, na primjer šolja te evidentirati uslugu koja je prodata uz njega, na primer dizajn “Dobro jutro”.

  TiramISu ERp je program za poslovanje koji omogućava jednostavno upravljanje veleprodajom, maloprodajom, finansijama, proizvodnjom i svim  ostalim aspektima vašeg poslovanja.

  Dostupan online, iz kancelarije, od kuće, sa poslovnog puta, na računaru, tabletu ili telefonu.

  Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.  Zakažite sastanak.