Blog

  Kako umjetnici mogu koristiti ERP

  blog

  Umjetnici koji zarađuju tako što kreiraju i prodaju svoja umjetnička djela takođe mogu koristiti ERP kako bi bolje upravljali svojim poslovanjem.

  U ovakvim situacijama se ERP može koristiti na 2 načina:

  #1. Za praćenje prodaje i kreiranje različitih vrsta izvještaja

  U ovom slučaju se umjetnička djela unose kao “usluge”. To znači da preduzeće ne prati sopstveni lager već da svu prodaju artikala evidentira kao prodaju usluga. 

  Bez obzira što ne prate lager, umjetnici i u ovom slučaju mogu imati dosta kvalitetan uvid u poslovanje.

  Mogu kreirati kategorije i podkategorije i u okviru njih svrstati svoja umjetnička djela.

  Na primjer, ukoliko umjetnik izrađuje slike može u okviru slika kao kategorije napraviti podkategorije u zavisnosti od tehnike kojom je slika rađena.

  Ovakva podjela će kasnije omogućiti kreiranje različitih vrsta izvještaja koji pružaju uvid u poslovanje:

  • Izvještaj o prodaji po kategorijama artikala i podkategorijama artikala (na primjer koliko je prodato ukupno ulja na platnu količinski i vrijednosno)
  • Izvještaj o prodaji po klijentima (na primjer koliko je koji klijent kupio)
  • Izvještaj o prodaji za određeni vremenski period (na primjer ukupna prodaja za prošlu godinu)

  Ukoliko se umjetnik odluči da koristi i finansije, na ovakav način može pratiti i stanje potraživanja prema klijentima ukoliko radi redovno knjiženje.

  Umjetnici mogu kreirati i bazu komitenata sa svim relevantnim podacima kao što su naziv klijenta, PIB, PDV i ostale važne stvari.

  #2. Za praćenje zaliha te potrošnje materijala za kreiranje umjetničkih djela kao i izvještavanje

  Ukoliko žele, umjetnici mogu da vrlo precizno isprate kroz ERP njihov kreativni proces, u smislu ulaganja u materijal koji koriste, te njegovu potrošnju.

  U ovom slučaju umjetnici mogu kreirati normative (recepte) u okviru kojih će navesti šta je sve potrebno da bi se napravilo jedno djelo. Na primjer, za jednu sliku je potrebno 1 platno određenih dimenzija, komplet boja i slično.

  Nakon toga kroz ERP mogu da prate ulaz ovog materijala za stvaranje tako što zapremaju ovaj materijal u magacin.

  Kada naprave određeno djelo mogu koristiti tzv “sastavljanje” ili “kompletiranje” pomoću koga se sa stanja skida materijal (prema normativu) a postavlja se na stanje djelo koje su kreirali.

  Benefiti ovakvog načina rada su:

  • Precizna evidencija potrošnje materijala da bi se kreiralo određeno djelo
  • Uvid u stanje materijala tako da se zna kada je potrebno nabaviti nove količine ukoliko nešto nedostaje
  • Određivanje tačne razlike u cijeni (RUC) koja se ostvaruje prilikom prodaje djela

  Naravno sve stvari vezano za različite vrste izvještavanja kao i podaci o klijentima i u ovoj opciji mogu da se kreiraju i možda dobijaju još više na vrijednosti jer je ispraćen u potpunosti čitavi proces.

  ==

  Ukoliko ste umjetnik i niste sigurni koja je opcija bolja za vas, predlažemo da postavite sebi sledeća pitanja:

  • Koliko je kompleksan proces proizvodnje? Ukoliko jeste, dugoročno je vjerovatno bolja opcija #2. Ukoliko nije, barem za početak vjerovatno možete ići sa opcijom #1. A na neki drugi način a ne kroz program pratiti potrošnju materijala.
  • Koliko mi je važno da znam preciznu cijenu koštanja proizvodnje određenog djela, odnosno razliku u cijeni koju mogu da ostvarim? Ukoliko jeste, bolje je ići sa opcijom #2. Ukoliko nije, opet za početak možete ići sa opcijom #1.

  ==

  Ukoliko ste umjetnik i razmišljate o mogućnosti korišćenja ERP-a kako biste pratili sve što radite, kontaktirajte nas i mi ćemo vam pomoći da pronađete najbolje rješenje.