Blog

  Kako veledrogerije mogu koristiti ERP za unapređenje poslovanja

  blog

  Poslovanje veledrogerija postaje sve kompleksnije imajući u vidu sve zahteve vezano za upravljanje lagerom, usaglašavanje sa GDP (Good Distribution Practice) kao i sve druge stvari koje je potrebno realizovati na dnevnom nivou. Zbog toga je važno da veledrogerije izaberu pravi program za poslovanje (ERP sistem).

  U nastavku pogledajte kako dobar izbor programa za poslovanje može unaprediti poslovanje svake veledrogerije:

   

  1. Efikasno upravljanje lagerom

  Možda jedan od najvećih izazova sa kojim se sreću veledrogerije jeste efikasno upravljanje lagerom. Stvari se dodatno usložnjavaju jer je potrebno sve pratiti za najveći broj artikala po serijama, rokovima i proizvođačima. Dobar program za poslovanje treba da omogući precizan uvid u lager, te mogućnost da se brzo može videti stanje određenih artikala po serijama i rokovima. Posebno značajno jeste da može da se ima brzi pregled artikala kojima brzo ističe rok.

  Efikasno upravljanje zalihama:

  • smanjuje troškove skladištenja

  • smanjuje količinu zaliha koje se ne upotrebljavaju dugi vremenski period

  • olakšava donošenja odluka vezano za buduće nabavke kroz kvalitetno izveštavanje

   

  2. Jednostavan proces nabavke

  Proces nabavke treba da bude jednostavan i da postoji sledljivost svih dokumenata od narudžbenice, preko prijemne kalkulacije, otpremnice pa do fakture. Važno je da se maksimalno smanji mogućnost pojave greške u ovakvim situcijama čime se u značajnom meri gradi poverenje sa kupcima, što je veoma značajno, posebno kada su zdravstvene ustanove u pitanju.

  Jednostavan proces nabavke omogućava:

  • Brzo kreiranje narudžbi

  • Smanjenje grešaka prilikom naručivanja

  • Bolje procene vezano za rokove isporuke prema kupcima

   

  3. Unapređenje proces praćenja isporučenih artikala (Tracebility) i usaglašavanje sa zakonskom regulativom

  Usaglašavanje sa svom zakonskom regulativom je standard kada je u pitanju poslovanje bilo kog preduzeća, a ovo je posebno važno kada su veledrogerije u pitanju. Program za poslovanje treba da omogući efikasan sistem koji će omogućiti praćenje artikala od trenutka njegovog prijema do mesta isporuke kod klijenta. Ovo je vrlo važno kada je u pitanju upravljanje povlačenjima određenih serija, ili kompletnih artikala od određenog proizvođača. Pored toga, transparentan procesa praćenja obezbeđuje veledrogerijama da pokažu da je njihovo poslovanje usaglašeno sa svim propisima, što može biti od značaja tokom različitih provera koje se mogu javiti tokom godine.

  Unepređen proces praćenja isporučenih artikala omogućava:

  • Brzo povlačenje artikala sa određenim serijamai rokovima

  • Kreiranje sve potrebne dokumentacije kojom se potvrđuje da su artikli povučeni

  • Usaglašenost sa svom zakonskom regulativom

   

  4. Efikasno upravljanje finansijama

  Efikasno upravljanje finansijama je važno za svaki biznis pa i za veledrogerije. Ono što je važno jeste da se finansijski modul nalazi u sklopu ERP rešenja i da omogućava precizno praćenje troškova, prihoda kao i profita. Ovde je takođe važno da se mogu jednostavno knjižiti sva dokumenta i da se sve informacije unose samo na jednom mesto. Na kraju, kvalitetno upravljanje finansijama dovodi i do donošenja boljih poslovnih odluka.

  Efikasno upravljanje finansijama omogućava:

  • Stalni uvid u stanje poslovanja na dnevnom nivou

  • Poštovanje rokova kada su u pitanju svi izveštaji koje je potrebno dostaviti tokom godine

  • Usaglašavanje materijalnog i finansijskog poslovanja

   

  5. Kvalitetno izveštavanje

  Kvalitetno izveštavanje je bitno i kada je u pitanju upravljanje zalihama, ali i kada su finansije u pitanju. veledrogerije mogu analizirati prodajne trendove, pratiti kretanje lagera i uočiti različite prilike za uštede u određenim procesima kao i unapređenja u poslovanju uopšte.

  Kvalitetno izveštavanje omogućava:

  • Brzi uvid u “velike brojeve” poslovanja

  • Jednostavno kreiranje izveštaja vezano za bilo koju stvar u poslovanja koja se analizira

  • Donošenje boljih poslovnih odluka.

   

  6. Efikasno upravljanje procesom realizacije različitih poslova koji su dobijeni tenderskim postupcima

  Nakon dobijenog tendera kroz program možete aktivirati opciju sukcesivnih isporuka gdje se automatski povlači ugovorena cijena, valuta plaćanja kao i pruža informacija o preostalim količinama

  Pored toga, dobro je da ERP pruža mogućnost otvaranje pristupnih podataka kupcima tako da oni direktno mogu sami u sistemu da kreiraju narudžbenice na osnov usklopljenog ugovora o saradnji i prate stanje zaliha.

  Efikasno upravljanje procesom realizacije različitrih poslova koji su dobijeni tenderskim postupcima omogućava:

  • Veću profitabilnost dobijenih poslova

  • Manji utrošak vremena za praćenje realizacije

  • Veće zadovoljstvo klijenata

   

   

  Razmišljate o nabavci programa za poslovanje za vašu veledrogeriju?

  Pogledajte kako TiramISu ERP može da vam pomogne da unapredite vaše poslovanje.

  Želite da zakažemo sastanak?

  Popunite formu ispod i javićemo vam se u najkraćem roku.