Blog

  Koje su najčešće vrste magacina koje mogu da postoje u okviru preduzeća

  blog

  U zavisnosti od veličine preduzeća i različitog broja organizacionih jedinica koje mogu postojati možemo imati jedan ili više magacina a svaki od magacina može imati više lokacija koji određuje vrsta robe koja se u njima nalazi.

  U okviru magacina, ili u okviru lokacija ukoliko postoje smještaju se različiti artikli.

  Preduzeće može imati različite vrste magacina, a u nastavku možete pogledati koje vrste magacina se najčešće koriste i koja im je namjena:

  • Centralni magacin
   • Centralni magacin može da bude mjesto gdje se inicijalno smještaju svi proizvodi, bez obzira na to da li su u pitanju proizvodi koji se nabavljaju ili koji se proizvode. Često se iz ovog magacina dalje distribuiraju u druge magacine. Centralni magacin može biti podijeljen na različite lokacije, gde u tom slučaju lokacije mogu igrati ulogu magacina. Na primjer, u centralnom magacinu da postoji lokacija veleprodajni magacin, magacin proizvodnje i slično.
  • Magacin alatnice
   • U ovaj magacin se obično smještaju alati i mašine koji su potrebni za proizvodnju ali i za druge potrebe kao što su: aparati za zavarivanje, burgije, bušilice te različite vrste mašina koje služe za proizodnju.
  • Magacin sirovina za proizvodnju
   • U magacin sirovina za proizvodnju se obično smještaju sirovine neophodne za proizvodnju. Ovo mogu biti na primjer različite vrste štofova ukoliko je u pitanju tekstilna proizvodnja ili različite vrste limova ukoliko je mašinska proizvodnja u pitanju.
  • Magacin servisa
   • U magacin servisa se mogu smještati svi artikli koji su neopodni za realizovanje servisa, ali i proizvodi od kojih se mogu upotrijebiti određeni djelovi za servis.
  • Magacin kontrolno tijelo
   • U magacinu kontrolnog tijela se nalaze artikli koji su neophodni za sprovođenje kontrole
  • Carinski magacin
   • Carinski magacin se koristi u firmama koje žele da dopreme robu iz inostranstva do svog skladišta, ali da je ne ocarine. Razlog je ušteda troškova. Ako se roba uvozi, mora da se plati carina i ulazni PDV, a ako se tako neocarinjena proda u inostranstvo (kažemo još, roba se reeksportuje) tih troškova nema. Carinski magacin je pod kontrolom carinskih inspektora i organa.

  Evidencija trgovinske robe vodi se u :

  • Magacin maloprodajnog objekta
   • Magacin maloprodajnog objekta je magacin u kome se zalihe vode po maloprodajnim cijenama. Obično se vezuje za jedan maloprodajni objekat i predstavlja magacin tog maloprodajnog objekta.
  • Magacin veleprodajnog objekta
   • Magacin veleprodajnog objekta je magacin u kome se zalihe vode po nabavnim cijenama. Takođe, zalihe se mogu voditi i po prodajnim cijenama, tj.  artikli  se mogu prodavati po veleprodajnim cijenama.
  • Magacin održavanja
   • U magacinu održavanja se čuvaju artikli i materijal koji je neophodan za održavanje

  U TiramISu ERP-u možete otvoriti neograničeni broj magacina, te u svakom od magacina možete definisati različite lokacije ukoliko je to potrebno.

  Postoje brojni parametri koji se mogu definisati za svaki od magacina, a neki od njih su:

  • Naziv magacina
  • Šifra magacina
  • Vrsta magacina (veleprodajni, maloprodajni, sitan inventar, i slično)
  • Tip magacina (centralni, područni i slično)
  • Kako se vodi cijena na zalihama (Prodajna, Prosječna nabavna, FIFO, LIFO i slično)
  • Grad
  • Adresa
  • Magacioner
  • Podrazumijevana cijena