Blog

  Prednosti korišćenja istog ERP-a za upravljanje poslovnim procesima i rad E-commerce sajta

  blog

  Preduzeće koje se odluči za izradu E-commerce sajta treba da odluči da li će u pozadini sajta raditi isti ERP koji već koriste za upravljanje poslovnim procesima ili će E-commerce sajt raditi nezavisno a onda koristiti Excel ili neki drugi način da povežu prodaje i stanje zaliha na E-commerce sajtu sa postojećim programskim rješenjem.

  Nekada postojeće programsko rešenje ne podržava vezu sa E-commerce sajtom i onda je jedino moguće koristiti varijantu sa Excel-om ili na neki drugi način.

  Međutim, ukoliko preduzeće ima mogućnosti, najbolje je da se odluči da koristi isto rešenje iz sledećim razloga:

  #1. Jednostavnije upravljanje zalihama

  Ukoliko koristite isto programsko rešenje i za praćenje poslovanja i za rad E-commerce sajta mnogo je jednostavnije pratiti stanje zaliha jer se u tom slučaju sve radi na jednom mjestu. E-commerce sajt automatski povlači stanje zaliha iz ERP-a, koje se u tom slučaju mijenja u realnom vremenu, tako da je u svakom trenutku na sajtu prikazano pravo stanje i ne može da se dogodi da se proda nešto čega nema na stanju.

  #2. Unos novih artikala se radi na jednom mjestu

  Unošenje novih artikala se radi samo kroz ERP a onda E-commerce sajt automatski povlači nove artikle i prikazuje ih na sajtu sa svim potrebnim informacijama kao što su slika proizvoda, opis, cijena i slično. Ukoliko ovo nije slučaj svaki novi artikal se treba uvesti u ERP sa svim pripadajućim informacijama a nakon toga se treba ponovo unijeti i u pozadinu E-commerce sajt što je svakako mnogo više posla.

  #3. Sva prateća dokumenta prilikom prodaje na sajtu se automatski kreiraju u ERP-u

  Kada se dogodi kupovina na sajtu sva prateća dokumenta kao što su faktura ili otpremnica se automatski kreiraju u ERP-u i šalju kupcu na mail. Pored toga, nakon realizovane kupovine automatski se smanjuje stanje zaliha u realnom vremenu i u to imaju uvid svi koji koriste program. Kada se ne koristi jedinstveno rješenje onda je potrebno ručno smanjivati stanje zaliha u programu te kreirati sva potrebna dokumenta kao što su račun ili otpremnica.

  TiramISu ERP u potpunosti podržava rad sa E-commerce sajtovima i može se koristiti kao jednistveno rješenje za upravljanje poslovnim procesima i za E-commerce.