Upravljajte finansijama vašeg preduzeća.

  Šifarnici

  U šifarnicima definišite sve parametre neophodne za vođenje finansija:

  • Definišite aktivnosti po kojima želite da radite knjiženja
  • Definišite kontni okvir i šeme knjiženja. Na osnovu šeme knjiženja se sva dokumenta iz ostalih modula automatski prenose u finansije
  • Definišite sve blaganje koje imate
  • Definišite opise promjena u finansijama

  Operativa

  U operativi pratite finansijska kretanja:

  • Evidentirajte sve promene na izvodu uz mogućnost automatskog uvoza XML fajla koji šalje banka
  • Evidentirajte sve promene u blagajni
  • Realizujte kompenzacije

  Ulazi

  U računima kreirajte račune koje niste unijeli u drugim modulima te evidentirajte one koje jeste unijeli:

  • Unesite sve račune od dobavljača koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis računa od dobavljača koje ste unijeli kroz ostale module
  • Unesite sva knjižna i finansijska odobrena od dobavljača koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis knjižnjih i finansijskih odobrenja od dobavljača koje ste unijeli kroz ostale module
  • Pregledajte knjigu ulaznih računa (KUF)

  Izlazi

  U izlaznim računima kreirajte račune koje niste unijeli u drugim modulima te evidentirajte one koje jeste unijeli:

  • Unesite sve račune kupaca koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis računa kupaca koje ste unijeli kroz ostale module
  • Unesite sva knjižna i finansijska odobrena kupaca koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis knjižnjih i finansijskih odobrenja kupaca koje ste unijeli kroz ostale module
  • Kreirajte avansne račune i račune usluga
  • Pregledajte knjigu izlaznih računa (KIF)

  Nalog za knjiženje

  U nalozima za knjiženje realizujte knjiženja:

  • Prebacite željena dokumenta odabrane aktivnosti u nalog za knjiženje na primer sve dokumenta vezano za trošak preduzeća
  • Upišite naloge za knjiženje u glavnu knjigu, odnosno proknjižite naloge

  IOS(Izvod otvorenih stavki)

  U IOS-u pratite finansijska stanja komitenata:

  • Povežite uplatu sa računom
  • Pratite stanje dugovanja i potraživanja po različitim kriterijumima
  • Formirajte nalog za plaćanja sa vašeg računa u XML formatu i prosledite ga banci za plaćanje

  Analitika

  U analitici imajte uvod i različite finansijske statistike vezano za saradnju sa klijentom:

  • Pregledajte analitičku i sintetičku karticu iz glavne knjige
  • Pregledajte analitičku karticu komitenta
  • Pregledajte karticu za odabranog komitenta i pošaljite je mailom ukoliko želite
  • Steknite uvid u sve relevantne podatke vezano za saradnju sa određenim klijentom kao na primer kojih 10 artikala najviše kupuje od vas ili vi od njega, koliko je trenutno stanje dugovanja ili potraživanja i ostalo

  Izvještaji

  U izveštajima kreirajte različite vrste izvještaja

  • Kreirajte PDV prijavu
  • Kreirajte bruto bilans
  • Kreirajte bilanse stanja i uspeha
  • Kreirajte izveštaj profitabilnosti
  • Kreirajte IOS na dan

  Glavna knjiga

  U glavnoj knjizi imate uvid u sve podatke iz glavne knjige

  • Pregledajte glavnu knjigu po različitim kriterijumima

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti

  Iskoristite specijalnu ponudu za TiramISu ERP eFakture do 31.decembra

  X