Upravljajte finansijama vašeg preduzeća.

  Šifarnici

  U šifarnicima definišite sve parametre neophodne za vođenje finansija:

  • Definišite aktivnosti po kojima želite da radite knjiženja
  • Definišite kontni okvir i šeme knjiženja. Na osnovu šeme knjiženja se sva dokumenta iz ostalih modula automatski prenose u finansije
  • Definišite sve blaganje koje imate
  • Definišite opise promjena u finansijama

  Operativa

  U operativi pratite finansijska kretanja:

  • Evidentirajte sve promene na izvodu uz mogućnost automatskog uvoza XML fajla koji šalje banka
  • Evidentirajte sve promene u blagajni
  • Realizujte kompenzacije

  Ulazi

  U računima kreirajte račune koje niste unijeli u drugim modulima te evidentirajte one koje jeste unijeli:

  • Unesite sve račune od dobavljača koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis računa od dobavljača koje ste unijeli kroz ostale module
  • Unesite sva knjižna i finansijska odobrena od dobavljača koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis knjižnjih i finansijskih odobrenja od dobavljača koje ste unijeli kroz ostale module
  • Pregledajte knjigu ulaznih računa (KUF)

  Izlazi

  U izlaznim računima kreirajte račune koje niste unijeli u drugim modulima te evidentirajte one koje jeste unijeli:

  • Unesite sve račune kupaca koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis računa kupaca koje ste unijeli kroz ostale module
  • Unesite sva knjižna i finansijska odobrena kupaca koje niste unijeli kroz ostale module (veleprodaja i maloprodaja)
  • Realizujte prepis knjižnjih i finansijskih odobrenja kupaca koje ste unijeli kroz ostale module
  • Kreirajte avansne račune i račune usluga
  • Pregledajte knjigu izlaznih računa (KIF)

  Nalog za knjiženje

  U nalozima za knjiženje realizujte knjiženja:

  • Prebacite željena dokumenta odabrane aktivnosti u nalog za knjiženje na primer sve dokumenta vezano za trošak preduzeća
  • Upišite naloge za knjiženje u glavnu knjigu, odnosno proknjižite naloge

  IOS(Izvod otvorenih stavki)

  U IOS-u pratite finansijska stanja komitenata:

  • Povežite uplatu sa računom
  • Pratite stanje dugovanja i potraživanja po različitim kriterijumima
  • Formirajte nalog za plaćanja sa vašeg računa u XML formatu i prosledite ga banci za plaćanje

  Analitika

  U analitici imajte uvod i različite finansijske statistike vezano za saradnju sa klijentom:

  • Pregledajte analitičku i sintetičku karticu iz glavne knjige
  • Pregledajte analitičku karticu komitenta
  • Pregledajte karticu za odabranog komitenta i pošaljite je mailom ukoliko želite
  • Steknite uvid u sve relevantne podatke vezano za saradnju sa određenim klijentom kao na primer kojih 10 artikala najviše kupuje od vas ili vi od njega, koliko je trenutno stanje dugovanja ili potraživanja i ostalo

  Izvještaji

  U izveštajima kreirajte različite vrste izvještaja

  • Kreirajte PDV prijavu
  • Kreirajte bruto bilans
  • Kreirajte bilanse stanja i uspeha
  • Kreirajte izveštaj profitabilnosti
  • Kreirajte IOS na dan

  Glavna knjiga

  U glavnoj knjizi imate uvid u sve podatke iz glavne knjige

  • Pregledajte glavnu knjigu po različitim kriterijumima

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti