Učinite efikasnijim sve poslovne procese koje svakodnevno obavljate u maloprodaji.

  Realizujte prijem i izdavanje artikala, kreirajte ponuda, otpremnice i račune. Analizirajte rezultate poslovanja kreirajući različite vrste izveštaja.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati POS-ove i terminale koje koristite u maloprodajnim objektima, popuste te odrediti smjene.

  • Povežite POS sa aplikacijom i evidentirajte sve promjene u realnom vremenu
  • Definišite termine koje koristite određujući banku, visinu provizije te vezu sa POS-om
  • Odredite smjene u maloprodajnom objektu i analizirajte ostvarene rezultate po smjenama
  • Definišite popuste

  Ulazni dokumenti

  U ulaznim dokumentima možete zaprimiti nove artikle, premeštati artikle između magacina, menjati cene artikala, naručivati artikle od dobavljača:

  • Zaprimite nove artikle u neki od vaših maloprodajnih objekata
  • Nivelišite cene
  • Realizujte prenos između maloprodajnih objekata
  • Naručite artikle od dobavljača
  • Kreirajte nove artikle od postojećih sastavljanjem

  Izlazni dokumenti

  U izlaznim dokumentima možete izdavati artikle, evidentirati kalo, rastur, kreirati sva važna izlazna dokumenta kao što je faktura ili optremnica

  • Realizujte povrat dobavljaču ili prenesite artikle u maloprodaju
  • Evidentirajte kalo, rastur, kvar, lom
  • Ispratite donaciju, sponzorstvo, humanitarnu pomoć i slične aktivnosti odgovarajućim dokumentima
  • Kreirajte predračune, ponude koji na pravi način oslikavaju vaš brend

  Finansijska dokumenta

  • Automatski imajte uvid u sve račune kreirane na POS-u
  • Formirajte povrat od kupca ako ne želite da ga evidentirate na POS-u
  • Kreirajte finansijsko odobrenje ili terećenje za komitenta
  • Evidentirajte rate koje vam uplate kupci uz mogućnost preuzimanja podataka u finansijama

  Popis

  U popisu možete unijeti početno stanje, popis, te evidentirati višak ili manjak artikala

  • Unesite početno stanje
  • Evidentirajte stanje nakon popisa
  • Evidentirajte višak ili manjak

  Trgovačka knjiga

  U trgovačkoj knjizi evidentirajte uplatu pazara, te automatski kreirajte trgovačku knjigu i štampajte prema potrebi

  • Evidentirajte iznos i datum uplate pazara za svaki od vaših maloprodajnih objekata te stavljajte komentare ukoliko su potrebna dodatna razjašnjenja
  • Automatski kreirajte i štampajte trgovačku knjigu

  Isporuke

  Isplanirajte i evidentirajte realizaciju isporuka iz vašeg maloprodajnog objekta

  • Isplanirajte isporuke iz određenog maloprodajnog objekta
  • Evidentirajte status isporuke

  Izvještavanje

  Analizirajte ostvarene rezultate kreirajući različite vrste izvještaja

  • Analizirajte realizovanu prodaju po različitim kriterijumima
  • Analizirajte stanje zaliha
  • Kreirajte kartice artikala količinski i finansijski
  • Uporedite poslovanje tekuće i prošle godine

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti

  Iskoristite specijalnu ponudu za TiramISu ERP eFakture do 31.decembra

  X