Prijava korisnika

  Prijavite se na POS na različite načine kao što su korisničko ime i lozinka ili prijava preko beskontaktnih, bar-kod ili magnetnih kartica

  Upravljanje fiskalnim štampačima

  • Štampanje mjesečnih i dnevnih izvještaja
  • Čitanje i štampanje elektronskog žurnala
  • Uplata i isplata gotovine (depozita)
  • Programiranje poreskih stopa
  • Automatsko programiranje artikala
  • Kreiranje Z izvještaja

  Pregled prodaje

  • Pregled prodaje po plaćanjima, po klijentima i po dokumentima
  • Pregled prodaje po danu, smjeni ili periodu

  POS

  • Pretraga artikala po barkod-u i po šifri
  • Davanje više popusta na istom artiklu na primer neko ima 10% na karticu i 5% na akciju kaskadno (popust na popust)
  • Automatska primjena akcijskih popusta kada je artikal na akciji
  • Kombinovanje načina plaćanja, na primer jedan dio gotovinom a jedan dio karticom
  • Prodaja na rate
  • Evidentirajte informacije o dostavi artikala kupcu (na primer veš mašina)
  • Kreirajte račun bez PDV-a za klijente koji nisu PDV obveznici
  • Izdavanje virmanskih računa
  • Provera stanja artikala u drugim radnjama
  • Hijerarhijska pretraga artikala

  Sinhronizacija

  • Program može da radi bez interneta ali sve šalje na server
  • Sva administracija se radi sinhronizacijom

  Pregled podržanih modela: FP550, FP700, FP1000, Datex VG

  FP15, FP05 Tremol Kraft)

  Epson TMT 81F – Distanca

  CR21 i Qprint Sholex

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti