Učinite efikasnijim sve poslovne procese koje svakodnevno obavljate u veleprodaji. 

  Realizujte prijem i izdavanje artikala, kreirajte ponuda, otpremnice i račune. Analizirajte rezultate poslovanja kreirajući različite vrste izveštaja.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati različite vrste popusta i projektovanih marži za vaše klijente: 

  • Definišite projektovane marže za određenog klijenta
  • Odobrite popuste svim klijentima u određenoj kategoriji
  • Realizujte akcijske popuste koji važe samo za određeni vremenski period

  Carinski magacini

  U carinskim magacinima možete upravljati artiklima koji su smešteni u carinskom magacinu:

  • Zaprimite artikle u carinski magacin
  • Realizujte povrat inostranom dobavaljaču
  • Prenesite artikle u neki od vaših ostalih magacina

  Ulazni dokumenti

  U ulaznim dokumentima možete zaprimiti nove artikle, premeštati artikle između magacina, mijenjati cijene artikala, naručivati artikle od dobavljača:

  • Zaprimite nove artikle u neki od vaših magacina
  • Nivelišite cijene
  • Evidentirajte povrat od kupca ili povrat iz veleprodaje
  • Naručite artikle od dobavljača
  • Kreirajte nove artikle od postojećih sastavljanjem

  Izlazni dokumenti

  U izlaznim dokumentima možete izdavati artikle, evidentirati kalo, rastur, kreirati sva važna izlazna dokumenta kao što je faktura ili optremnica

  • Otpremite artikle iz određenog magacina
  • Realizujte povrat dobavljaču ili prenesite artikle u maloprodaju
  • Evidentirajte kalo, rastur, kvar, lom
  • Ispratite donaciju, sponzorstvo, humanitarnu pomoć i slične aktivnosti odgovarajućim dokumentima
  • Kreirajte predračune, ponude koji na pravi način oslikavaju vaš brend

  Proizvodnja

  U proizvodnji možete pratiti sve procese vezano za proizvodnju

  • Kreirajte nalog za proizvodnju
  • Izdajte sirovine za proizvodnju
  • Evidentirajte povrat sirovina koje niste upotrebili
  • Napravite plan proizvodnje

  Finansijka dokumenta

  U finansijkim dokumentima kreirajte račune i knjižna odobrenja i terećenja

  • Kreirajte račun na osnovu jedne ili više otpremnice
  • Kreirajte račun koji se odnosi samo na usluge
  • Kreirajte knjižno odobrenje na osnovu povrata od kupca i evidentirajte povrat atrikala
  • Kreirajte finansijsko odobrenje ili terećenje za komitenta

  Popis

  U popisu možete unijeti početno stanje, popis, te evidentirati višak ili manjak artikala

  • Unesite početno stanje
  • Evidentirajte stanje nakon popisa
  • Evidentirajte višak ili manjak

  Isporuke

  U isporukama možete kreirati dokumenta koja prate isporuke i planirati isporuke

  • Kreirajte paking liste
  • Ispratite isporuku birajući najpovoljniju rutu
  • Napravite plan isporuke za naredni period

  Izvještavanje

  Analizirajte ostvarene rezultate kreirajući različite vrste izvještaja

  • Analizirajte realizovanu prodaju po različitim kriterijumima
  • Analizirajte stanje zaliha
  • Kreirajte kartice artikala količinski i finansijski
  • Uporedite poslovanje tekuće i prošle godine

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti

  Iskoristite specijalnu ponudu za TiramISu ERP eFakture do 31.decembra

  X