Učinite efikasnijim sve poslovne procese koje svakodnevno obavljate u veleprodaji. 

  Realizujte prijem i izdavanje artikala, kreirajte ponuda, otpremnice i račune. Analizirajte rezultate poslovanja kreirajući različite vrste izveštaja.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati različite vrste popusta i projektovanih marži za vaše klijente: 

  • Definišite projektovane marže za određenog klijenta
  • Odobrite popuste svim klijentima u određenoj kategoriji
  • Realizujte akcijske popuste koji važe samo za određeni vremenski period

  Carinski magacini

  U carinskim magacinima možete upravljati artiklima koji su smešteni u carinskom magacinu:

  • Zaprimite artikle u carinski magacin
  • Realizujte povrat inostranom dobavaljaču
  • Prenesite artikle u neki od vaših ostalih magacina

  Ulazni dokumenti

  U ulaznim dokumentima možete zaprimiti nove artikle, premeštati artikle između magacina, mijenjati cijene artikala, naručivati artikle od dobavljača:

  • Zaprimite nove artikle u neki od vaših magacina
  • Nivelišite cijene
  • Evidentirajte povrat od kupca ili povrat iz veleprodaje
  • Naručite artikle od dobavljača
  • Kreirajte nove artikle od postojećih sastavljanjem

  Izlazni dokumenti

  U izlaznim dokumentima možete izdavati artikle, evidentirati kalo, rastur, kreirati sva važna izlazna dokumenta kao što je faktura ili optremnica

  • Otpremite artikle iz određenog magacina
  • Realizujte povrat dobavljaču ili prenesite artikle u maloprodaju
  • Evidentirajte kalo, rastur, kvar, lom
  • Ispratite donaciju, sponzorstvo, humanitarnu pomoć i slične aktivnosti odgovarajućim dokumentima
  • Kreirajte predračune, ponude koji na pravi način oslikavaju vaš brend

  Proizvodnja

  U proizvodnji možete pratiti sve procese vezano za proizvodnju

  • Kreirajte nalog za proizvodnju
  • Izdajte sirovine za proizvodnju
  • Evidentirajte povrat sirovina koje niste upotrebili
  • Napravite plan proizvodnje

  Finansijka dokumenta

  U finansijkim dokumentima kreirajte račune i knjižna odobrenja i terećenja

  • Kreirajte račun na osnovu jedne ili više otpremnice
  • Kreirajte račun koji se odnosi samo na usluge
  • Kreirajte knjižno odobrenje na osnovu povrata od kupca i evidentirajte povrat atrikala
  • Kreirajte finansijsko odobrenje ili terećenje za komitenta

  Popis

  U popisu možete unijeti početno stanje, popis, te evidentirati višak ili manjak artikala

  • Unesite početno stanje
  • Evidentirajte stanje nakon popisa
  • Evidentirajte višak ili manjak

  Isporuke

  U isporukama možete kreirati dokumenta koja prate isporuke i planirati isporuke

  • Kreirajte paking liste
  • Ispratite isporuku birajući najpovoljniju rutu
  • Napravite plan isporuke za naredni period

  Izvještavanje

  Analizirajte ostvarene rezultate kreirajući različite vrste izvještaja

  • Analizirajte realizovanu prodaju po različitim kriterijumima
  • Analizirajte stanje zaliha
  • Kreirajte kartice artikala količinski i finansijski
  • Uporedite poslovanje tekuće i prošle godine

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti