Maloprodajni objekti

  #TiramisuERP posjeduje veoma dobro razrađen modul za upravljanje maloprodajnim objektima kako za male samostalne radnje, tako i za velike lance maloprodajnih objekata. Programom je pokriveno kompletno robno-materijalno poslovanje sa praćenjem i analizom prodaje, izdavanjem fiskalnih računa, evidencijom i praćenjem prodaje na rate kako za fizička lica tako i za sindikate i penzionere, evidencijom obaveze isporuke pojedinih artikala i daljim praćenjem isporuka, pregledom stanja artikala paralelno u svim ili više prodajnih objekata i sl.

  Evidencija prodaje

  Prijemna kalkulacija

  Povrat dobavljaču

  Sastavljanje

  /Rastavljanje artikala

  Trebovanje

  /Narudžbenica

  Planiranje isporuke

  U poslovanju maloprodajnog objekta veoma je važno kvalitetno analizirati kretanje robe, dinamiku obrta zaliha, signalizirati na minimalne količine pojedinih artikala, adekvatno naručivati artikle prema sezoni, namjeni i sl.

  TiramisuERP Vam pomaže u tome sa setom tabelarnih i grafičkih izvještaja koji Vam pomažu u svakodnevnom radu.

  Ukoliko posjedujete lanac maloprodajnih objekata, TiramisuERP će u POS aplikaciji ili u “back office” aplikacije pružiti Vam informaciju o stanju konkretnog artikla u svim objektima. Na taj način kupac može biti upućen u drugu radnju ili artikal možete povući iz druge radnje kako bi ga kupac preuzeo sutra dan ili sl.

  Prodaja na rate je veoma popularan metod za obezbjeđivanje većeg broja kupaca. Danas sindikalne organizacije sve više vode računa o svojim članovima pa često i garantuju za njihove kupovine proizvoda na rate. Takođe, Fond PIO je čvrst garant za kupovinu na rate penzionera jer evidentira obustave i automatski mjesečno prenosi novac prodavcima. #TiramisuERP POS sistem je maksimalno pokrio kompletan proces prodaje na rate od evidentiranja kupca, njegovog sindikata, detaljnih podataka o kupcu i isporuci, kreiranju plana otplate kredita koji se štampa na A4 računu uz fiskalni odsječak koji kupac potpisuje čime je prodavac maksimalno zaštićen (sud, javni izvršitelji i sl.). Sistem ne dozvoljava prodavcu da pogriješi već ga tjera da popuni sva potrebna polja.

  Obezbijeđena je i automatika knjiženja prodaje na rate i praćenja uplata rata kako bi se u svakom trenutku mogao dobiti pregled kašnjenja i preostalih rata za kupce.

  Obezbijeđena je i razmjena podataka sa Fondom PIO i drugim sindikatima koji podržavaju elektronsku razmjenu podataka.

  #TiramisuERP POS je glavna komponenta sistema koja mora biti instalirana na računaru KASA na kojoj je povezan fiskalni štampač ili kasa.

  #TiramisuERP POS se može instalirati na računarima sa Windows, Linux ili Android operativnim sistemom. To znači da nije neophodno kupovati licencu za Windows

  #TiramisuERP POS obezbijeđuje direktnu komunikaciju sa fiskalnim uređajem bez posredničkih drivera čime se značajno smanjuju problemi u radu.

  #TiramisuERP POS ima lokalnu bazu podataka koja u svakom trenutku autmatski sinhronizuje sve račune na centralni server. U slučaju problema sa mrežom ili internetom POS sistem će raditi bez problema do rješavanja problema, a čim se mreža uspostavi POS će sam sinhronizovati odmah kompletnu prodaju

  Funkcionalnosti

  • POS aplikacija sa direktnom vezom sa fiskalnim printerom/kasom
  • Automatska trgovačka knjiga (evidencija prodaje)
  • Prijemna kalkulacija
  • Prenos između maloprodajnih objekata
  • Prenos iz veleprodaje
  • Povrat u veleprodaju
  • Povrat dobavljaču iz maloprodaje
  • Nivelacija cijena
  • Štampa raznih deklaracija
  • Trebovanje
  • Narudžbenica
  • Sastavljanje / kompletiranje
  • Rastavljanje / dekompletiranje
  • Predračun/ponuda/revers sa i bez fotografija i sa i bez rezervacije
  • Kalo/rastur/lom
  • Popis
  • Prešifriranje artikala
  • Povrat od kupca / Knjižno odobrenje
  • Finansijsko odobrenje
  • Evidencija primljenih rata i automatsko praćenje dužnika
  • Planiranje isporuke i isporuka artikala evidentiranih u POS-u za isporuku
  • Druge funkcionalnosti

  Ako želite da unaprijedite svoje poslovanje, dogovorite sastanak sa nama. Dogovorite sastanak

  Naši klijenti