Veleprodaja i distribucija

  TiramisuERP ima rješenje za veliki broj izazova u veleprodaji i distribuciji robe. Rad sa carinskim magacinom, uvoz, izvoz, i kompletno robno-materijalno poslovanje standardne su funkcionalnosti sistema. Upravljanje zalihama, indeks obrta zaliha, praćenje kanala prodaje, praćenje prodaje po brendovima/proizvođačima, praćenje prodaje po kategorijama artikala, analiza sezonskih artikala i sl. samo su neki od operativnih izvještaja koji se svakodnevno koriste.

  Prodaja na terenu

  Prijem i izdavanje robe

  putem barkoda

  Odvajanje naručene robe

  Upravljanje procesom isporuke

  U poslovanju veleprodaje/distribucije veoma je važno kvalitetno analizirati kretanje robe, dinamiku obrta zaliha, signalizirati na minimalne količine pojedinih artikala, adekvatno naručivati artikle prema sezoni, namjeni i sl.

  TiramisuERP Vam pomaže u tome sa setom tabelarnih i grafičkih izvještaja koji Vam pomažu u svakodnevnom radu.

  U poslovanju veleprodaje/distribucije veoma je važno kvalitetno analizirati kretanje robe, dinamiku obrta zaliha, signalizirati na minimalne količine pojedinih artikala, adekvatno naručivati artikle prema sezoni, namjeni i sl.

  TiramisuERP Vam pomaže u tome sa setom tabelarnih i grafičkih izvještaja koji Vam pomažu u svakodnevnom radu.

  • TiramisuERP omogućava definisanje kreditnog limita do koga kupac može da se zaduži u valuti plaćanja
  • TiramisuERP omogućava podešavanja ugovorenih valuta plaćanja za kupce ili ugovorenih valuta plaćanja prema dobavljačima i na osnovu istih automatsko definisanje valuta na fakturama, to jest strukturu dugovanja na osnovu valuta plaćanja u vremenskim rasponima
  • TiramisuERP je u prilici da automatski šalje promotivne Email poruke kupcima na osnovu informacija iz sisteam
  • TiramiuERP ima mogućnost automatskog ispisa prethodnog zaduženja u napomeni na svakom narednom računu
  • TiramisuERP ima mogućnost sukcesivnih isporuka praćenih otpremnicama i periodičnog fakturisanja putem zbirnih faktura
  • TiramisuERP omogućava kreiranje pravila linearnog maržiranja prema kategorijama kupaca (dodavanje procenta marže na prosječnu nabavnu cijenu), to jest definisanja popusta prema kategorijama kupaca (od kalkulisane VP cijene)
  • TiramisuERP omogućava slanje ponuda na email kupca direktno iz sistema
  • Drugo

  Poslovne funkcije

  • Prijemna kalkulacija u carinski ili VP magacin
  • Prenos iz carinskog u VP magacin sa kalkulacijom dodatnih troškova
  • Prenos između magacina
  • Povrat dobavljaču
  • Štampa raznih carinskih deklaracija
  • Trebovanje
  • Narudžbenica (pojedinačna ili automatska)
  • Sastavljanje / kompletiranje
  • Rastavljanje / dekompletiranje
  • Predračun/ponuda/revers sa i bez fotografija i sa i bez rezervacije
  • Kreiranje predračuna na terenu preko tableta ili telefona direktno u sistemu
  • Kalo/rastur/lom
  • Popis
  • Prešifriranje artikala
  • Povrat od kupca / Knjižno odobrenje
  • Finansijsko odobrenje
  • Drugo

  Naši klijenti

  Ako želite da unaprijedite svoje poslovanje, dogovorite sastanak sa nama. Dogovorite sastanak