Velika preduzeća

  Automatski bilansi stanja i uspjega, automatska PDV prijava, automatski izvještaji o profitabilnosti, automatsko slanje kartica komitenta emailom sa servera, automatske notifikacije menadžmenta o povratima od kupca, viškovima i manjkovima na zalihama, probijenim valutama plaćanja i sl. olakšavaju menadžmentu preduzeća upravljačku funkciju i smanjuju trošenje vremena na analizama poslovanja.

  Prepustite informacionom sistemu da radi umjesto vas!

  Poslovanje velikih preduzeća se zasniva na poštovanju standarda, to jest visokom stepenu integracije između sektora i međusobno dobro uređenom raspodjelom odgovornosti. #TiramisuERP.com omogućava povezivanje svih poslovnih procesa, razmjenu podataka između sektora ili poslovnih jedinica i preciznu podjelu odgovornosti. Uz to, naša Cloud platforma omogućava rad geografski udaljenih poslovnih jedinica sa jedinstvenim sistemom čime se postiže “on-line” razmjena podataka, to jest korišćenje istih podataka i analiza poslovanja kompletnog preduzeća bez potrebe za periodičnom sinhronizacijom podataka.

  Veleprodaja – distribucija

  Lanac maloprodaja

  Proizvodnja

  Ljudski resursi

  Osnovna sredstva

  Analiza poslovanja

  Velika preduzeća obično imaju internu službu računovodstva. Uz adekvatno podešene šeme knjiženja poslovi internog računovodstva su značajno automatizovani što dovodi do mnogo bolje kontrole i korekcije eventualnih grešaka načinjenih u prethodnim podprocesima.

  #TiramisuERP.com omogućava kreiranje šema knjiženja na osnovu kategorija za knjiženje komitenata (kupci u zemlji, kupci u inostranstvu, dileri, sindikati, prodaja na rate, dobavljači u zemlji, dobavljači u inostranstvu i sl.), kategorija za knjiženje artikala (roba za dalju prodaju, gotovi proizvodi, sirovine, usluge, komisiona roba i sl.), vrsta dokumenata (račun, otpremnica, faktura, nalog za proizvodnju, knjižno odobrenje, prijemnica u carinski magacin, prijemna kalkulacija i sl.), tipova magacina (veleprodajni, maloprodajni, matarijalni i sl.), načina plaćanja (gotovina, virman, ček, kartica i sl.) i drugih namjenskih podešavanja.

  Na osnovu šema knjiženja formiraju se nalozi za knjiženje prema unaprijed definisanim aktivnostima (grupa dokumentata za knjiženje zbog preglednijeg odlaganja u registratore).

  Preduzeća koja se bave proizvodnjom gotovih proizvoda ili poluproizvoda olakšaće svoje poslovanje korišćenjem TiramisuERP sistema. Naš modul za upravljanje proizvodnjom podrazumijeva upravljanje zalihama, moguće carinsko praćenje privremenog uvoza i izvoza kroz gotov proizvod (aktivno oplemenjivanje), kreiranje radnih naloga, kreiranje plana proizvodnje, trebovanje materijala iz magacina, praćenje mjesta proizvodnje, praćenje rada kooperanata, operacione liste sa vremenima izvršavanja operacija, plan rada brigada, automatsko fakturisanje i pack liste i druge funkcionalnosti.

  #TiramisuERP.com omogućava razlaganje jedne ulazne fakture prema profitnim centrima, mjestima troška i nosiocima troškova. Tako na primjer, račun za gorivo je moguće proknjižiti na više profitnih centara prema pripadajućoj specifikaciji potrošnje koju dobavljači goriva šalju uz jedinstvenu fakturu.

  Funkcionalnosti

  • Materijalno knjigovorstvo, veleprodaja i maloprodaja
  • POS sistem
  • Carisnki magacin, privremeni uvoz, reeksport
  • Proizvodnja i aktivno oplemenjivanje
  • Servis
  • Fakturisanje usluga
  • e-faktura
  • Blagajna
  • Obrada izvoda
  • Kartice komitenata
  • Upravljanje zalihama i magacinima
  • Napredno upravljanje ljudskim resursima
  • Upravljanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom
  • Upravljačko računovodstvo (analiza prihoda i troškova na nivou profitnih centara, mjesta troška ili nosioca troška)
  • B2B eCommerce portal za praćenje sukcesivne isporuke
  • Automatske e-mail notifikacije na osnovu zadatih parametara
  • Analitika poslovanja i profitabilnosti po profitnim centrima
  • Poslovna inteligencija

  Naši korisnici

  Ako želite da unaprijedite svoje poslovanje, dogovorite sastanak sa nama. Dogovorite sastanak