Blog

  Šta rizikujete ako ne pratite svoj tok novca (cash flow) 

  blog

  Zamislite da možete da izaberete određeni datum u budućnosti koji vam je bitan jer tad treba da isplatite plate ili platite račun kredita i da možete da vidite i znate tačno koliko para ćete imati na računu tog dana…

  U poslovnom svijetu, mnogo faktora može odlučiti o uspjehu ili neuspjehu vašeg preduzeća. Jedan od njih je i praćenje toka novca (cash flow) ili, jednostavno rečeno, praćenje novca koji dolazi i odlazi iz vaše firme.

  Praćenje toka gotovine vam može omogućiti i da vidite:

  • Stanje na svim računima
  • Stanje u blagajnama
  • 10 najvećih klijenata kod kojih valuta plaćanja ističe u narednih 10 dana
  • 10 najvećih klijenata kod kojih je valuta plaćanja istekla
  • Očekivane prihode iz maloprodaje (bazirane na analizi prodaje u istom periodu prethodne godine)
  • 10 najvećih dobavljača kod kojih su valute istekle ili ističu u narednih 10 dana
  • Vrijednost zarada
  • Vrijednost PDV-a (zavisno od datuma posmatranja)

  Ako biste imali sve ove informacije…

  Kako biste onda poslovali drugačije?

  Da li biste donijeli drugačije odluke?

  Da li biste bili manje pod stresom ako imate informacije dovoljno unaprijed pa ima prostora i vremena za aktivnosti koje će vas odvesti bliže cilju?

  Na kraju ovog teksta objasnićemo kako je sve ovo moguće i kako praćenje toka novca može da bude jednostavno ako vaš računovođa i vi koristite isti softver.

  No, prije nego dođemo dotle, hajde da malo dublje zaronimo u to zašto je važno da pratite cash flow.

  Zašto je praćenje toka novca važno i šta time dobijaju mala i srednja preduzeća?

  Praćenje toka novca znači pratiti sve finansijske transakcije koje se odvijaju u vašem preduzeću, uključujući prihode, rashode, dugovanja, i naplate.

  Ako na osnovu ažurnih računovodstvenih podataka pratite svoj tok novca, možete da predvidite kakvo će vam biti stanje na računu određenog datuma u budućnosti. To vam omogućava:

  1. Bolje upravljanje likvidnošću

   

  Praćenje toka novca pomaže vam da znate koliko novca imate na raspolaganju u određenom trenutku. To znači da možete donositi informisane odluke o tome kako trošiti sredstva, kada plaćati račune, i kada investirati u rast preduzeća. Bolje upravljanje likvidnošću znači da ćete moći da izbegnete kratkotrajne finansijske probleme.

  Benefit: Izbjegnite nepotrebne kamate i kazne

  Uz pravovremene informacije izbjegnite nepotrebne kamate na pozajmljeni novac i kazne za kašnjenje sa plaćanjem. Ovo direktno doprinosi poboljšanju finansijske stabilnosti preduzeća.

  2. Pravovremeno plaćanje obaveza

   

  Praćenjem toka novca, možete osigurati da uvijek imate dovoljno sredstava da pravovremeno platite račune, plate zaposlene i izmirite druge obaveze. Ovo će vam pomoći da održite dobar odnos sa dobavljačima i izbjegnete kašnjenje u plaćanjima, što može rezultirati smanjenim troškovima i boljim poslovnim odnosima.

  Benefit: Smanjite finansijski stres

  Osim pomenutih benefita, praćenje toka novca pomaže vam da unaprijed vidite finansijske izazove i spremite se za njih. Kada imate kontrolu nad svojim finansijama, smanjujete stres i brigu o tome kako ćete platiti račune ili izmiriti dugovanja.

  3. Identifikacija problema

   

  Praćenje toka novca pomaže vam da identifikujete probleme ili nepravilnosti u poslovanju. Na primjer, ako primijetite da se novac brzo troši na određenu kategoriju rashoda, to može ukazivati na potrebu za optimizacijom tih troškova ili razmatranjem alternativa. Ovo vam omogućava da reagujete prije nego što se problemi pogoršaju.

  Benefit: Povećajte efikasnost poslovanja

  Analizom informacija identifikujte oblasti u kojima možete povećati efikasnost. To uključuje optimizaciju troškova, smanjenje gubitaka i povećanje produktivnosti.

  4. Planiranje budućnosti

   

  Praćenje toka novca omogućava vam da bolje planirate budućnost vašeg preduzeća. Na osnovu istorijskih podataka o toku novca možete predvidjeti sezonske fluktuacije i planirati strategije za rast i razvoj. Takođe, olakšava vam donošenje odluka o investicijama i proširenjima.

  Benefit: Bolje donosite odluke i imajte bolju pregovaračku pozicija

  Bez informacija o toku novca, donošenje odluka postaje puko nagađanje, što može dovesti do skupih grešaka.

  ==

  Kada imate tačne informacije o svojoj finansijskoj situaciji, imate bolju pregovaračku poziciju sa bankama, investitorima, ili potencijalnim partnerima. To može da olakša pristup kapitalu za rast.

  ==

  Zaključili smo da praćenjem toka novca možete da pametnije donosite odluke, imate manje stresa, bolju pregovaračku poziciju, izbjegnete kamate i kazne i povećate efikasnost poslovanja. Ova praksa omogućava bolje upravljanje finansijama, smanjenje rizika, i stvaranje temelja za održiv rast i uspjeh. Bez obzira na veličinu vašeg preduzeća, ulaganje u praćenje toka novca će se isplatiti dugoročno, čineći vas finansijski sigurnijim i konkurentnijim na tržištu.

  Sada dolazimo do dijela koji smo vam obećali na početku:

  Kako da izvještaje o toku novca dobijate automatski e-mejlom određenim datumima?

   

  Kada vaš računovođa i vi koristite isti softver, onda računovođa ima brži uvid u sve fakture i finansijska dokumenta na osnovu kojih može da ažurno knjiži. Na osnovu ažurnog knjiženja, računovođa koji je korisnik platforme digitalni računovođa, koji je baziran na moćnom softveru Tiramisu ERP, kreira automatske izvještaje i predviđa tok gotovine.

  Kada su sve informacije na jednom mjestu, softver će uraditi sve kalkulacije umesto vas. Nema više excel tabela i ručne obrade podataka.

  Deset dana prije 01. i 15. u mjesecu, na osnovu računovodstvenih podataka, u svom mejlu vidjećete izveštaje i informacije o:

  • Stanju na svim računima
  • Stanju u blagajnama
  • 10 najvećih klijenata kod kojih valuta plaćanja ističe u narednih 10 dana
  • 10 najvećih klijenata kod kojih je valuta plaćanja istekla
  • Očekivanim prihodima iz maloprodaje (bazirane na analizi prodaje u istom periodu prethodne godine)
  • 10 najvećih dobavljača kod kojih su valute istekle ili ističu u narednih 10 dana
  • Vrijednosti zarada
  • Vrijednosti PDV-a (zavisno od datuma posmatranja)

  Ako želite da ovo bude vaša stvarnost, da smanjite stres, digitalizujete svoje poslovanje i odluke donosite na osnovu ažurnih podataka, kontaktirajte nas na email: zeljko.popovic@datadesign.me ili putem telefona na broj: 067 300 171.