Blog

  Zbog čega treba da pravite što više ponuda u vašem biznisu

  blog

  Danas svi biznisi, uključujući i naš, treba da prave vjerovatno 5 ili 10 puta više ponuda nego što to rade u ovom trenutku. Može vam se učiniti da je napraviti ponudu vrlo jednostavno. Uzmete memorandum, postavite osnovne podatke o kompaniji za koju pripremate ponudu, ispod navedete ono što nudite i postavite cijenu i rok plaćanja. Zar ne?

  Međutim, ukoliko stvari radite na ovakav način bićete kao i svi ostali.

  Umjesto toga, predlažemo da uložite vrijeme i počnete da kreirate ponude koje će vas razlikovati od ostalih i učiniti da se vaše poslovanje dalje razvija.

  Dobro napravljena ponuda može da:

  #1. Učini da u najkraćem mogućem obliku i na jasan način iskomunicirate koje vrijednosti dajete vašem klijentu.

  Samo navođenje naziva vašeg proizvoda ili usluge, te njegove ciene nije dovoljno da klijent sagleda vrijednost koju dobija. Vaš zadatak u ponudi jeste da predočite koje vrijednosti dobija klijent kupovinom, te da to objasnite na najjednostavniji mogući način.

  #2. Prikaže rezime svih stvari o kojima ste pričali na sastanku

  Svaki klijent želi da se osjeća posebnim i da ima utisak da je ponuda napravljena baš za njega. Jedan od jednostavnih načina da ovo uradite jeste da u ponudi navedete rezime najvažnijih stvari o kojima ste pričali tokom sastanka a koje se tiču toga na koji će način vaš klijent unaprijediti svoje poslovanje kupovinom vašeg proizvoda ili usluge.

  #3. Omogući klijentu da ima nešto kod sebe o čemu može da razgovara i približi se donošenju odluke

  Odluku često donosi više ljudi u kompaniji a da bi ti ljudi odlučili treba da razgovaraju i dogovore se. Mnogo će lakše moći ovo da urade ukoliko budu imali neki dokument u kome se nalazi sve što je potrebno da znaju da bi donijeli odluku, a taj dokument treba da bude vaša ponuda koja je u idealnom slučaju pripremljena tako da može jednostavno da se odštampa i ukoriči, te jednostavno prelistava.

  ==

  Kreiranje ponude treba da posmatrate kao način da na jednom mjestu u što jednostavnijoj i što kraćoj formi predstavite klijentu koje vrijednosti pružate svojim proizvodima ili uslugama koje navodite u ponudi.

  Sve ponude koje spremate za svoje klijente možete napraviti u TiramISu ERP-u.