Poslovni informacioni sistem

Razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama.
Dostupan je on-line na cloud platformi bilo kad i bilo gdje.
U potpunosti funkcionalan na računaru, tabletu ili telefonu!

Veleprodaja

 • Neograničen broj magacina (objekata)
 • Ulaz u carinski magacin
 • Prijemna kalkulacija
 • Međuskladišnice
 • Otpremnica
 • Račun
 • Račun bez PDV-a
 • Neograničen broj cjenovnika
 • Kategorije komitenata
 • Kategorisanje artikala u neograničen broj nivoa
 • Fotografije artikala, dokumentacija o artiklima
 • Deklaracije i štampa cijena za police
 • Prenos u maloprodaju
 • Popis
 • Kalo, rastur, lom
 • Izvještaji o prodaji sa razlikom u cijeni
 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Maloprodaja

 • Neograničen broj MP objekata
 • Prijemnica u maloprodaji
 • Prenos iz veleprodaje
 • Prenos između MP objekata
 • Nivelacija
 • Uporedni pregled zaliha u svim MP i VP objektima
 • Automatsko trebovanje
 • Popust
 • Kalo, rastur, lom
 • Izvještaji o prodaji sa razlikom u cijeni
 • Gotovinski račun
 • Razduženje maloprodaje
 • Automatska trgovačka knjiga
 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Računovodstvo

 • Obrada izvoda
 • Import izvoda iz XML formata
 • Neograničen broj žiroračuna
 • Neograničen broj blagajni
 • Blagajnički dnevnik
 • Kontni okvir
 • KUF i KIF
 • Štampa PDV prijave
 • Neograničen broj aktivnosti
 • Nalozi za knjiženje po aktivnostima
 • Automatsko knjiženje iz drugih aplikacija
 • Povezivanje direktno na obradi izvoda ili posebno
 • Izvod otvorenih stavki
 • Predlog za kompenzaciju
 • Pregled strukture potraživanja i dugovanja (u narednih 15, 30, 60 dana)
 • Bilans stanja i uspjeha
 • Analitika i izvještavanje

Servis

 • Prijem na servis
 • Interni radni nalog za održavanje osnovnih sredstava
 • Ekterni radni nalog za servisiranje za treća lica
 • Prepoznavanje garancije po serijskom broju artikla
 • Evidentiranje komunikacije sa klijentom
 • Evidentiranje radnih sati servisera
 • Evidentiranje utrošenih rezervnih dijelova
 • Planiranje održavanja sredstava
 • Postavljanje podsjetnika za periodična održavanja

Izvještavanje

Tabelarni izvještaji
Grafički izvještaji
Mogućnost izvoza u PDF, Word, Excel, XML format

Sigurnost

Cloud platforma podrazumijeva visok stepen bezbijednosti i dostupnosti podataka.
Obezbijeđeni rezervni serveri na udaljenoj lokaciji sa automatskim kopiranjem svih podataka.
Automatski backup podataka.
Tim inženjera koji 24h rade na preventivnom održavanju sistema

POS

 • Prodaja po barkodu, šifri ili nazivu artikla
 • Pretraga artikala po kategorijama
 • Prodaja na rate
 • Kreiranje plana otplate kredita
 • Način isporuke, adresa za isporuku
 • Prodaja za poznate komitente
 • Plaćanje gotovinom, virmanski i karticama
 • Mogućnost korišćenja ekrana osjetljivog na dodir
 • Određivanje popusta
 • Pregled prodaje
 • Mogućnost praćenja prodaje po smjenama ili po prodavcima
 • Radi na računarima sa Windows-om ili sa Linux-om
 • Prepis stavki iz predračuna/ponude
 • Izdavanje gotivinskog računa
 • Izdavanje računa bez PDV-a

Pregled

Rekli su o TiramISu ERP-u?

Naš tim

...
Branimir Bukilić
Ljiljana Zeković
Vasilj Davidović
Zoran Jelić
Željka Račić Bukilić
Zoran Mastilović

e-Commerce platforma predstavlja sastavni dio TiramISu ERP sistema.

Korišćenjem istog sistema i za klasično poslovanje maloprodaje, veleprodaje i Internet prodaje nije potreban dodatni angažman oko održavanja internet prodavnice sa aktuelnim podacima. Internet prodavnica prati zalihe u svim objektima.

Kontaktirajte nas

Kontakt

Data Design d.o.o.

Vještina upravljanja podacima.