Blog

  3 možda ne toliko očigledne prednosti ERP rješenja koje je na Cloud-u

  blog

  Danas se sve više preduzeća odlučuje za nabavku ERP rešenja koje je na cloud-u. U nastavku pogledajte 3, možda ne tako očigledne prednosti ovako postavljenog ERP-a.

  #1. Nije potrebno ulagati u opremu

  Kod tradicionalnih ERP rješenja je potrebno najčešće nabaviti server na kome će biti instalirana. Ovakvi serveri obično predstavljaju značajno ulaganje, kako u smislu hardvera tako i u smislu softvera. Osim ovih inicijalnih ulaganja, ovakve servere je potrebno kasnije održavati što predstavlja dodatno ulaganje.

  Kada je ERP na cloud-u, ne postoje prethodno navedeni troškovi i obično zaposleni mogu da nastave da koriste svoju postojeću opremu, te da jednostavno koriste ERP kroz svoj Internet pretraživač.

  #2. Nove verzije ERP-a su dostupne odmah

  Tradicionalna ERP rješenja zahtijevaju pristup serveru kako bi se instalirala najnovija verzija. Za ovo je potrebno uložiti određeno vrijeme, jer je prethodno potrebno pristupiti serveru pomoću nekog od programa za daljinski pristup ili se pojaviti na lokaciji, ukoliko drugačije nije moguće instalirati najnoviju verziju. Ovo obično dodovodi do toga da preduzeće treba da izdvoji dodatna sredstva za ovakvu instalaciju, te da nije u mogućnolsti da dobije novu verziju ERP-a odmah, već onog trenutka kada kreatori ERP-a mogu pristupiti serveru na kome je prethodna verzija instalirana.

  Kada je ERP na cluod-u, svim korisnicima je najnovija verzija dostupna odmah nakon što se postavi, te nije potrebna nikakva lokalna instalacija ili lokalni pristup.

  #3. Jednostavan pristup sa različitih uređaja i sa različitih lokacija

  Tradicionalnim ERP rješenjima se uglavnom pristupa sa računara i to vrlo često samo sa račinara koji se nalaze u kancelariji. Ukoliko se želi pristupiti sa nekog udaljenog mjesta potrebno je kreirati posebnu konekciju ka kancelariji i naravno nije moguć pristup ukoliko nema struje ili interneta.

  Kada je ERP na cloud-u, možete mu pristupiti sa bilo kog mjesta i sa bilo kog uređaja, tako da možete koristiti i mobilni telefon ili tablet, jer podacima pristupate kroz internet pretraživač.

  TiramISu ERP je cloud rešenje čijom implementacijom i vaše preduzeće može iskoristiti prethono navedene prednosti. Ukoliko želite, više o cloud rješenju možete pročitati ovdje.