Pitanja na koje je odgovor DA

  Odgovor je DA 🙂

  Opšte o programu

  Da li postoje različiti nivoi pristupu podaka u programu?

  Da li program radi na svim vrstama mobilnih uređaja?

  Maloprodaja i Veleprodaja

  Da li mogu da se kreiraju kategorije i podkategorije za artikle?

  Da li mogu da se štampaju barkodovi i deklaracije?

  Da li postoje izveštaji o prodaji po artiklima sa listom najprodavanijih artikala?

  Da li postoji izveštaj po kategorijama sa razlikom u ceni i procentom marže?

  Da li postoji izveštaj za određeni period po artiklima i kategroijama artikala?

  Da li postoji izveštaj o prodaji na rate?

  Da li se mogu unositi akcije na POS direktno?

  Da li postoji mogućnost da se postave komentari na ponude koji opisuju razlog zbog čega ponuda nije prošla?

  Da li se može napraviti zbirna faktura iz više otpremnica?

  Da li se može kod artikla evidentirati kataloški broj proizvođača i raditi pretraga po njemu?

  Da li je moguće uneti slike artikla u program?

  Da li je moguće artikal po istom šifrom voditi po različitim bojama i veličinama?

  Da li je moguće kretanje artikala između maloprodajnih objekata automatski evidentirati u trgovačkoj knjizi?

  Da li je moguće ispratiti kroz program situaciju kada je potrebno vratiti pare kupcu jer želi da vrati kupljeni artikal?

  Da li je moguće napraviti analizu prodaje za prethodnih 6 meseci u maloprodajnom objektu?

  Da li je moguće pratiti stanje zaliha?

  Da li mogu da se unose artikli pomoću bar koda prilikom unosa kalkulacije?

  Da li može da se vidi šta je tokom dana bilo uplaćeno kešom a šta karticom?

   

  Finansije

  Da li je moguće uraditi automatski import izvoda iz XML formata?

  Da li je moguće automatski kreirati i štampati PDV  prijavu?

  Da li je moguće imati uvid u potraživanja u narednih 15, 30 9li 60 dana?

  Da li je moguće automatski kreirati nalog za plaćanje iz pregleda dugovanja?