Vodite različite evidencije o zaposlenima.

  Unesite lične podatke, evidentirajte radni staž i odsustva radnika.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati sve važne stvari vezano za vođenje evidencije o zaposlenima:

  • Definišite različita radna mjesta koje možete imatu u preduzeću kao na primjer izvršni direktor, računovođa, komercijalista, prodavac
  • Definišite različita državljanstva
  • Evidentirajte naziv i nivo stručne spreme zaposlenih
  • Definišite različita vrsta rešenja koja se mogu izdati kao na primjer ugovor o radu na određeno, ugovor o radu na neodređeno, ugovor o zakupu i drugo
  • Evidentirajte različite vrste obustava koje mogu imati zaposleni
  • Evidentirajte neradne dane
  • Evidentirajte rodbinske veze između zaposlenih

  Zaposleni

  Zaposleni omogućavaju da čuvate sve važne informacije o zaposlenima na jednom mjestu:

  • Unesite sve opšte podatke o zaposlenima kao što su ime i prezime, JMBG, datum rođenja, banka koju koristi i mnogi drugi podaci
  • Evidentirajte sve važne kontakt informacije kao što su e-mail adresa, broj telefona ali i profili na društvenim mrežama
  • Vodite preciznu evidenciju o radnom stažu
  • Čuvajte sve ugovore vezano za određenog zaposlenog na jednom mjestu kao i druga dokumenta 
  • Automatski povlačite obustave vezano za određenog zaposlenog u obračun zarada
  • Pauzirajte obustave u slučaju potrebe

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti