Vodite različite evidencije o zaposlenima.

  Unesite lične podatke, evidentirajte radni staž i odsustva radnika.

  Šifarnici

  U šifarnicima možete definisati sve važne stvari vezano za vođenje evidencije o zaposlenima:

  • Definišite različita radna mjesta koje možete imatu u preduzeću kao na primjer izvršni direktor, računovođa, komercijalista, prodavac
  • Definišite različita državljanstva
  • Evidentirajte naziv i nivo stručne spreme zaposlenih
  • Definišite različita vrsta rešenja koja se mogu izdati kao na primjer ugovor o radu na određeno, ugovor o radu na neodređeno, ugovor o zakupu i drugo
  • Evidentirajte različite vrste obustava koje mogu imati zaposleni
  • Evidentirajte neradne dane
  • Evidentirajte rodbinske veze između zaposlenih

  Zaposleni

  Zaposleni omogućavaju da čuvate sve važne informacije o zaposlenima na jednom mjestu:

  • Unesite sve opšte podatke o zaposlenima kao što su ime i prezime, JMBG, datum rođenja, banka koju koristi i mnogi drugi podaci
  • Evidentirajte sve važne kontakt informacije kao što su e-mail adresa, broj telefona ali i profili na društvenim mrežama
  • Vodite preciznu evidenciju o radnom stažu
  • Čuvajte sve ugovore vezano za određenog zaposlenog na jednom mjestu kao i druga dokumenta 
  • Automatski povlačite obustave vezano za određenog zaposlenog u obračun zarada
  • Pauzirajte obustave u slučaju potrebe

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti

  Iskoristite specijalnu ponudu za TiramISu ERP eFakture do 31.decembra

  X