Efikasno upravljajte proizvodnjom

  Proizvodnja omogućava da ispratite sve procese koji su vezani za proizvodnju, od kreiranja plana proizvodnje preko kreiranja naloga za proizvodnju te otpreme proizvedenih artikala.

  Nalog za proizvodnju

  U nalogu za proizvodnju pratite stanje svih naloga i njihovih statusa

  • Direktno pratite stanje zaliha svih artikala potrebnih za nalog
  • Rezervišite artikle koji nedostaju direktno na nalogu za proizvodnju
  • Formirajte kompletno trebovanje direktno iz naloga za proizvodnju
  • Napravite otpremnicu direktno iz naloga za proizvodnju

  Plan proizvodnje

  U planu proizvodnje isplanirajte proizvodnju.

  • Pravite plan proizvodnje na osnovu željenih termina isporuke, kupaca, mesta isporuke i drugo
  • Štampajte plan proizvodnje i izvezite ga u različitim formatima kao što su XLSX, PDF; DOCX

  Nalog za izdavanje sirovina

  U nalogu za izdavanje sirovina možete pratiti stanje svih sirovina vezano za proizvodnju:

  • Pratite stanje trebovanja vezano za nalog
  • Evidentirajte količinu artikala koje je upotrebljena da bi se realizovao nalog
  • Evidentirajte količine koje su upotrebljene a koje su veće od onih koje su propisane normativima

  Nalog za povrat sirovina

  U nalogu za povrat sirovina evidentirajte povrat sirovina

  • Evidentirajte količine artikala koje niste upotrebili a koje su trebovane

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti

  Iskoristite specijalnu ponudu za TiramISu ERP eFakture do 31.decembra

  X