Efikasno upravljajte proizvodnjom

  Proizvodnja omogućava da ispratite sve procese koji su vezani za proizvodnju, od kreiranja plana proizvodnje preko kreiranja naloga za proizvodnju te otpreme proizvedenih artikala.

  Nalog za proizvodnju

  U nalogu za proizvodnju pratite stanje svih naloga i njihovih statusa

  • Direktno pratite stanje zaliha svih artikala potrebnih za nalog
  • Rezervišite artikle koji nedostaju direktno na nalogu za proizvodnju
  • Formirajte kompletno trebovanje direktno iz naloga za proizvodnju
  • Napravite otpremnicu direktno iz naloga za proizvodnju

  Plan proizvodnje

  U planu proizvodnje isplanirajte proizvodnju.

  • Pravite plan proizvodnje na osnovu željenih termina isporuke, kupaca, mesta isporuke i drugo
  • Štampajte plan proizvodnje i izvezite ga u različitim formatima kao što su XLSX, PDF; DOCX

  Nalog za izdavanje sirovina

  U nalogu za izdavanje sirovina možete pratiti stanje svih sirovina vezano za proizvodnju:

  • Pratite stanje trebovanja vezano za nalog
  • Evidentirajte količinu artikala koje je upotrebljena da bi se realizovao nalog
  • Evidentirajte količine koje su upotrebljene a koje su veće od onih koje su propisane normativima

  Nalog za povrat sirovina

  U nalogu za povrat sirovina evidentirajte povrat sirovina

  • Evidentirajte količine artikala koje niste upotrebili a koje su trebovane

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti