Servis omogućava da upravljate vašim servisnim aktivnostima od samog početka procesa kao  što je prijem artikla na servis, preko popravke do isporuke artikla kupcu.

  Servis kao vrsta uslužne djelatnosti zahtijeva specifično znanje, alate ali i jak informacioni sistem koji vodi računa o izvršenim radovima, servisiranim uređajima, opremi, garantnim rokovima i zalihama repromaterijala.


  Za kompanije čija je osnovna djelatnost servisiranje uređaja, mašina i opreme, razvili smo niz alata koji omogućuje: planiranje, prijem, obradu, evidentiranje rada tehničara, pratećih troškova, utroška materijala i lako generisanje dokumentacije kako za naplatu izvršenih radova tako i potrebnih potvrda o servisiranju.


  Za kompanije koje žele da vode interne službe održavanja omogućili smo izradu internih naloga za servis čime se omogućuje lakše ostvarenje preventivnog održavanja i efikasna realizacija vanrednih servisa.

  Nalog

  U nalozima možete kreirati servisne naloge, te unositi različite informacije vezano za statuse naloga:

  • Zaprimite artikal na servis
  • Provjerite status garancije evidentiranjem serijskog broja
  • Evidentirajte utrošak radnih sati servisera i djelova
  • Postavite podsjetnik za periodična održavanja
  • Definišite interni status naloga kao što je ovjeren, u izradi, realizovan i drugo
  • Definišite eksterni status naloga kao što je poslat u maloprodaju, kupac preuzeo, poslat u eksterni servis, artikal zamijenjen i drugo
  • Evidentirajte komunikaciju sa klijentom

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti