Od 01.01.2022. godine stupio je na snagu novi zakon o obračunu zarada, u okviru ekonomskog programa “Evropa sad”. Modul za zarade, u okviru poslovno informacionog sistema TiramISu ERP, je u potpunosti usaglašen sa novim propisima i možete početi sa njegovom primjenom odmah.

  Zatražite ponudu pozivom na broj telefona 067 300 171.

  Šifarnici

  U šifarnicima podesite različite vrste parametara vezano za proračun zarada

  • Podešavajte za svaku vrstu plaćanja poreze i doprinose kao na primer doprinosi za zdravstvo, porez, prirez i drugo
  • Konfigurišite konta za sve poreze i doprinose odnosno za sve troškove koje imate za određenu vrstu plaćanja a potrebni su vam za prenos u nalog za knjiženje
  • Usklađivanje poreza i doprinosa
  • Konfigurišite parametre za minuli rad
  • Kreirajte radne liste ili ih uvezite u program iz Excel-a te izračunajte zarade na osnovu njih

  Obračun zarada

  U obračunu zarada obračunajte zarade za određeni period:

  • Retroaktivno unesite zarade
  • Obračunajte zarada na neki od način koji koristite kao na primer neto, bruto ili drugo
  • Dodajte u obračun specifične vrste plaćanja kao na primer prihod od imovine, ugovor o djelu, ugovor o zakupu, otpremnine i drugo
  • Direktno izvezite IOPPD obrazac u XML ili PDF formatu
  • Direktno izvezite naloge za plaćanje za isplatu zarade na račune zaposlenih
  • Izvezite nalog za poreze i doprinose vezano za isplatu zarada u XML format
  • Ovjerite obračun i prenesite ga u nalog za knjiženje
  • Dodajte bonuse zaposlenima ili korigujte izračunate zarade u slučaju potrebe direktno u programu

  Izvještaji

  U izvještajima kreirajte različite vrste izvještaja:

  • Kreirajte sumarni izvještaj vezano za obračun zarada tako da možete vidjeti koliki su iznosi po određenim stavkama na primer neto troškovi, bruto troškovi, troškovi poreza i doprinosa i drugo
  • Štampajte platne liste za zaposlene
  • Imajte uvid u spisak obustava po različitim kriterijumima kao na primer po komitentima
  • Štampajte različite vrste zvaničnih izveštaja kao što su M4 obrazac, OPPND, RAD 1 i drugi
  • Štampajte uplatnice za prenos isplate za zaposlene (žute uplatnice)
  • Kreirajte različite statističke i analitičke izvještaje kao na primer bruto po radniku za određeni period, troškovi po organizacionim jedinicama na plate i drugo

  Još uvek niste sigurni da li TiramISu nešto može? Odgovor je vjerovatno DA! Pitanja na koje je odgovor DA

  Naši klijenti

  Iskoristite specijalnu ponudu za TiramISu ERP eFakture do 31.decembra

  X