Tehnološka platforma

  Arhitektura sistema

  TiramisuERP.com u potpunosti je zasnovan na web višeslojnoj tehnološkoj arhitekturi. Šta to znači? To znači da postoji više odvojenih funkcionalnih jedinica, slojeva, koji međusobno komuniciraju preko transportnih protokola. To su slojevi baze podataka, aplikativne logike i prezentacioni sloj. Sloj baze podataka i aplikativne logike nalazi se na serveru dok prezentacioni sloj predstavlja korisničko okruženje koje se pokreće preko bilo kojeg web pretraživača kao što su Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozila Firefox i drugi. Za krajnjeg korisnika sistema to je i najbitnija činjenica … TiramisuERP funkcioniše putem bilo kojeg web pretraživača i na bilo kojem uređaju.

  Bezbijednost podataka

  Upravo ovakva arhitektura sistema omogućava maksimalnu bezbijednost podataka na svim nivoima.

  • Na nivou hardvera (servera) podaci su obezbijeđeni sa redudantnim diskovima za skladištenje podataka.
  • Na nivou baze podataka, podaci su obezbijeđeni bekapom podataka koji se automatski sprovodi, kao i replikacijom podataka u realnom vremenu na rezervni server čime smo zaštitili Vaše podatke čak i od najvećih katastrofa.
  • Na nivou komunikacije, to jest pristupa aplikaciji, podaci su zaštićeni SSL enkripcijom (https) koja podrazumijeva da čim pristupite sistemu TiramisuERP.com kreira se virtuelni kriptovani tulen za prenos podataka između web pretraživača na Vašem računaru i TiramisuERP servera. Ova komunikacija je standard u bankarskom svijetu za eBanking aplikacije.
  • Na nivou korisničkih naloga, lozinke za pristup sistemu se kriptuju prilikom snimanja u bazu podataka tako da ni administratori sistema ne mogu da pročitaju lozinke.

  “Cloud” platforma

  TiramisuERP je dostupan “on-line” putem “cloud” platforme koja je kreirana upravo da bi riješila veliki broj problema koja preduzeća imaju prilikom korišćenja informacionog sistema.

  Šta je to “cloud”?

  Pojam “Clud computing” predstavlja isporuku računarskih resursa i kapaciteta kao uslugu koju možete koristiti kad god poželite. Pogledajte objašnjenje ovog pojma na Wikipedia.com. U slučaju TiramisuERP-a to znači da smo u prilici da Vam ponudimo korišćenje poslovnog informacionog sistema kao uslugu, bez potrebe da imate svoj server, računarsku mrežu i ostale resurse neophodne za rad informacionog sistema, bezbijednost i dostupnost podataka.

  Šta su prednosti korišćenja “cloud”-a?

  • Nije potrebna kupovina servera nego samo pretplata na pristup platformi čija sedmogodišnja vrijednost je manja nego jednokratna vrijednost kupovine servera koja je obično avansna
  • Informacioni sistem, to jest Vaši podaci su dostupni iz kancelarije, od kuće, sa poslovnog puta, sa računara, tablet računara ili mobilnog telefona
  • Rezervni server, to jest rezervni podaci koji su dostupni u roku od 5 minuta u slučaju velike havarije na primarnom serveru. Tehnologija koja je implementirana na TiramisuERP serveru nije isplativa za pojedinačna preduzeća u slučaju instalacije servera u sopstvenoj računarskoj mreži. Naša misija je da sistem radi bez zastoja. Korišćenjem “cloud” platforme nećete morati da čekate na programere par sati ili dana da otklone problem.
  • Nepotrebno licenciranje Microsoft, Oracle i drugih platformskih proizvoda za korišćenje informacionog sistema bez ograničenja. Naša “cloud” platforma je zasnovana u potpunosti na “open source” rješenjima koja ne zahtijevaju dodatna licenciranja
  • Jednostavna razmjena podataka sa drugim sistemima ili eCommerce portalima putem API servisa

  Tehnička podrša

  Tim naših inženjera konstantno nadgleda performanse servera, eventualne greške u aplikativnim rješenjima ili u funkcionisanju servisa i druge vitalne parametre. Koristimo “open source” alate za nadgledanje funkcionisanja sistema i alarmiranje odgovornih inženjera putem SMS poruka i email-a o potencijalnim problemima na osnovu kojih obično riješimo probleme prije nego što to krajnji korisnik primijeti.