Biling sistem za vodovode ili toplane

  Unaprijedite sve poslovne procese u vašem preduzeću čiji poslovni model je zasnovan na isporuci dobara čija potrošnja se mjeri, ili gdje vrijednost usluge zavisi od kvadrature stana ili poslovnog prostora, ili na osnovu nekog drugog poslovnog modela, a što se fakturiše korisnicima na mjesečnom nivou. U ovo spadaju preduzeća kao što su vodovodi, toplane, isporučioci različitih energenata ili pružaoci usluga održavanja prostora i sl.

  TiramISu ERP uvažava sve specifičnosti rada ovakvih kompanija i omogućava im da unaprijede nivo efikasnsti u evidenciji potrošnje, kreiranju i elektronskoj distribuciji računa korisnicima, elektronskoj naplati računa preko eCommerce platforme, automatskom knjiženju, kao i u ostalim poslovnim procesima kompanija, ali  i da posluju i u skladu sa propisima.

  Biling

  (slanje računa korisnicima)

  Web stranica za uvid u stanje računa

  Servis vozila

  Ljudski resursi

  Finansije i računovodstvo

  Zarade

  Osnova sredstva

  Veleprodaja i Maloprodaja

  Biling

  Modul omogućava jedinstveno definisanje uslova ugovora sa potrošačem, evidenciju potrošnje za svaki obračunski period, kao i praćenje svih ugovora u preduzeću u različitim poslovnim jedinicama.

  U sistemu možete definisati različite ugovore sa potrošačima koji mogu biti fizička ili pravna lica. Ugovori mogu imati različite usluge, različite cijene prema kategoriji potrošača i različite uslove plaćanja i sl.

  Usluge na ugovoru mogu biti jedinične po jedinici mjere potrošnje ili cijene mogu biti definisane dodatno po metru kvadratnom stambenog ili poslovnog prostora ili sa bilo kakvim specifičnim uslovima.

  Naš sistem ima mogućnost uvoza stambenih i poslovnih prostora iz excel fajlova kako biste olakšali i ubrzali kreiranje početnih baza podataka, ili kako biste kasnije bili efikasniji u dopunama registra stambenih i poslovnih prostora, to jest korisnika.

  Na osnovu definisanih ugovora i uslova fakturisanja TiramisuERP će automatski kreirati račune na osnovu definisane periodičnosti u samim ugovorima i odraditi njihovu elektronsku fiskalizaciju ili slanje eFaktura ili na bilo koji drugi način razmjenu EDI fajlova.

  Fakture na sebi prikazuju zaduženje za tekući period, prethodni dug, dug po tužbi odnosno dug po sporazumu i ukupan iznos za fakturisanje, iznos fiksnog i varijabilnog dijela cijene prema unaprijed definisanom procentu u odnosu na važeću jediničnu cijenu pomnoženu sa površinom nepokretnosti i troškovnik sa procentualnim učešćem u ukupnu cijenu, shodno pravilnicima ili opštim uslovima kompanije.

  Prethodni dug i dug po tužbi se automatski povlače iz glavne knjige – računovodstvenog modula.

  Biling ima mogućnost kreiranje zbirne fakture ukoliko isti komitent ima više objekata ili usluga na ugovorima u okviru iste organizacione jedinice preduzeća.

  Sistem poseduje mogućnost automatskog slanja računa na email svim komitentima koji su se registrovali za taj vid isporuke računa.

  Sistem može biti integrisan i sa trećim platformama koje omogućavaju slanje računa.

  Svi računi automatski se knjiže u glavnu knjigu računovodstvenog modula na osnovu jednom definisane šeme knjiženja.

  Sistem posjeduje i javno dostupan web sajt na koji potrošači mogu da se prijave i tu pregledaju finansijsku karticu, izvještaje o potrošnji i sl., ali i za one koji ne koriste ovu opciju, sistem je u prilici da automatski u zadatom periodu šalje na email potrošača neke statističke podatke kao što su: potrošnja po mjesecima, prosječna potrošnja, vrijednost duga i sl.

  Sistem može omogućiti naplatu računa preko sistema eComerce platforme koja je sastavni dio sistema. Na ovaj način značajno se poboljšava procenat naplate iz razloga što je krajnjim korisnicima omogućen dodatni način plaćanja bez potrebe odlaska u banku.

  Osim izrade mjesečnih faktura sistem ima mogućnost izrade faktura i profaktura kao i avansnih faktura za druge usluge koje Društvo pruža.

  Sistem ima mogućnost obračuna kamata, shodno odluci i modelu Društva.

  Sistem poseduje mogućnost automatskog slanja email notifikacija kao opomene za neplaćeni račun u dogovorenim mjesečnim terminima za sve klijente kojima je poznata email adresa.

  Sistem poseduje mogućnost automatskog upozorenja na zastarijevanje potraživanja i generisanja predloga za izvršenje.

  Sistem poseduje mogućnost masovne štampe opomena pred utuženje, po šablonu koje obezbijedi preduzeće. Opomene se mogu distribuirati poštom.

  Sistem posjeduje mogućnost masovne štampe računa u slučaju fizičke dostave putem pošte ili kurirskih službi.

  Web stranica

  Sistem može kreirati web stranicu namijenjenu korisnicima koja će imati sljedeće funkcionalnosti:

  • Registracija korisnika – kreiranje korisničkog naloga na osnovu validnog emaila i unešene šifre korisnika koja se vidi na računu. Sistem mora da validira unešeni email uz slanje linka za potvrdu posjedovanja emaila koji je korisnik unio.
  • Čekiranje da li klijent želi da prima račun putem email-a
  • Pregled kartice komitenta za registrovane korisnike

  Ljudski resursi

   

  Ovaj modul obuhvata sve radnje vezane za zaposlenog, od unošenja sistematizacije, preko kreiranja rješenja o zaposlenju i praćenje kretanja zaposlenog  do okončanja rada kod pravnog lica.

  Pored evidencije zaposlenih na redovnom radu, bilo da je na određeno ili neodređeno vrijeme, sistem ima mogućnost unosa, evidencije i obračuna zarada za angažovana lica putem ugovora o djelu.

  Finansije i računovodstvo

  Modul za upravljanje finansijama funkcioniše u skladu sa važećom zakonskom regulativom i računovodstvenim standardima. Modul prevenira mogućnost izmjene na obrađenim i proknjiženim dokumentima, to jest da omogućava ispravke grešaka putem storniranja dokumenta kada ostaje vidljiv trag o postojanju i poništenju dokumenta.

   

  Modul omogućava paralelan rad stare i nove poslovne godine (kao i bilo kojih prethodnih godina) bez potrebe izlaska iz jedne godine i ulaska u drugu godinu. Omogućena je jedinstvena karticu komitenta za nekoliko godina, to jest period koji preklapa više od jedne kalendarske godine. Na isti način je omogućen pregled bilo koje analitičke ili sintetičke kartice konta.

   

  Omogućeno je da se pojedine funkcije ovog modula koriste u samim područnim jedinicama, a pojedine funkcije samo u centrali što se definiše samo pravima pristupa.

  Zarade

  Modul zarada je integrisan sa aplikacijama za upravljanje kadrovima i finansijama. Za svaki obračun aplikacija crpi aktuelne podatke o zaposlenima iz aplikacije za upravljanje kadrovima (godine radnog staža, kojeficjent, stepen stručne spreme i sl.) koji utiču na visinu zarade.

   

  Modul zarada omogućava konfiguracije obračuna prema kolektivnom ugovoru i internim pravilnicima unutar preduzeća.

   

  Obračun zarada je integrisan prije svega sa sistemom koji propisuje Poreska Uprava kojoj se šalju zaključeni obrađeni podaci o zaradama zaposlenih putem automatski pripremljenog XML fajla.

   

  Obračun zarada ima sve konfiguracije za obračun prema aktuelnoj akonskoj regulativi i da omogućava rekonfiguracije u skladu za izmjenama zakonskih propisa.

  Osnovna sredstva

  Aplikacija omogućava korisniku da prati stanje, kretanja, zaduženja i raspored osnovnih sredstava po organizacionim jedinicama, računopolagačima, lokacijama, obračun amortizacije i revalorizacije, rashodovanje ili prodaju sredstava tj. brisanje iz evidencije.

   

  Modul osigurava povezanost sa aplikacijom za upravljanje finansijama i drugim neophodnim aplikacijama u smislu korištenja podataka i automatskog knjiženja.

   

  Opšti parametri koji se preklapaju sa parametrima drugih aplikacija unutar sistema su centralizovani, to jest definišu se na jednom mjestu. Na primjer: organizacione jedinice preduzeća, kontni okvir, računopolagači (iz evidencije zaposlenih) i sl.

  Veleprodaja i Maloprodaja

  Modul je namenjen za podršku upravljanja poslovnim procesima koji se tiču trgovine robom ili uslugama.

   

  Modul je integrisan sa ostalim aplikacijama Poslovnog Informacionog Sistema.

   

  Osnovne grupe procesa koje su pokrivene ovom aplikacijom su: parematrizovanje procesa, nabavka robe, veleprodaja i maloprodaja.

  Servis vozila

  Modul je u potpunosti je integrisan sa ostatkom sistema kako bi se izbjeglo duplo unošenje podataka. Modul pokrijva određene procese koji se tiču servisiranja voznog parka čime će se obezbijediti knjiženje utroška rezervnih dijelova, ulja i maziva po vozilima koja će biti deklarisana kao MT – mjesta troška.

  Funkcionalnosti

  • Materijalno knjigovorstvo, veleprodaja i maloprodaja
  • POS sistem
  • Carisnki magacin, privremeni uvoz, reeksport
  • Proizvodnja i aktivno oplemenjivanje
  • Servis
  • Fakturisanje usluga
  • e-faktura
  • Blagajna
  • Obrada izvoda
  • Kartice komitenata
  • Upravljanje zalihama i magacinima
  • Napredno upravljanje ljudskim resursima
  • Upravljanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom
  • Upravljačko računovodstvo (analiza prihoda i troškova na nivou profitnih centara, mjesta troška ili nosioca troška)
  • B2B eCommerce portal za praćenje sukcesivne isporuke
  • Automatske e-mail notifikacije na osnovu zadatih parametara
  • Analitika poslovanja i profitabilnosti po profitnim centrima
  • Poslovna inteligencija

  Naši korisnici

  Komunalno Kotor
  Komunalne usluge Podgorica

  Ako želite da unaprijedite svoje poslovanje, dogovorite sastanak sa nama. Dogovorite sastanak